Bestuurlijke contracten Hulp bij het Huishouden

Voor Hulp bij het Huishouden (HbH) heeft de gemeente bestuurlijke contracten met aanbieders gesloten.

Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur (COB)

Onderdeel van het bestuurlijk contract is dat u een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuurovereenkomst (COB) (pdf, 78 KB) aangaat. Deze overeenkomst regelt hoe wij met elkaar communiceren, overleggen en besluiten (COB).

Deelovereenkomst Hulp bij het Huishouden

De deelovereenkomst (pdf, 1 MB) regelt effectieve en correcte uitvoering van de resultaatgerichte maatwerkuitvoering Hulp bij het Huishouden.

Aanvraag leveren hulp bij het huishouden

U kunt ieder jaar voor 31 mei een aanvraag indienen als u Hulp bij het Huishouden wilt leveren aan de gemeente.

  • Neem voor het tekenen van zowel de COB- als de deelovereenkomst altijd eerst contact op met contractbeheer Wmo via  contractbeheerwmo@katwijk.nl
  • Vermeld in de e-mail de naam van uw organisatie, een contactpersoon en contactgegevens
  • Tijdens een persoonlijk gesprek wordt besproken of het afsluiten van een contract zinvol is
  • Nadat u contact heeft gehad, levert u de volledig ingevulde en ondertekende deelovereenkomst compleet met alle nodige documenten in. Plaats op iedere pagina een paraaf.

Ieder jaar wordt op 1 juli bekend wie de aanbieders van Hulp bij het huishouden zijn.

Overlegtafel

De aanbieders van Hulp bij het Huishouden worden 1 tot 2 keer per jaar door de gemeente uitgenodigd om tijdens een overleg samen concrete afspraken te maken over uitvoering van het Hulp bij het Huishouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het bespreken van goede ervaringen en het samen verbeteren van de Hulp bij het Huishouden. Het eerste overleg was op 14 november 2017.

Dit jaar organiseren we de Fysieke Overlegtafels Wmo Hulp bij het Huishouden op dinsdag 23 mei en dinsdag 14 november 2023.

Facturatie

Via iWmo kunt u facturen indienen en berichten doorgeven.

Financiële verantwoording

Als aanbieder moet u ieder jaar voor 1 maart een specifiek voor de gemeente opgestelde verantwoording over het voorafgaande jaar inleveren. Is uw omzet hoger dan € 125.000 dan moet u daarnaast ieder jaar voor 1 april een controleverklaring over het voorgaande jaar inleveren. U kunt de documenten mailen naar contractbeheerwmo@katwijk.nl

Meer informatie:

Werkafspraken 'Hulp bij het huishouden'

Contact, voorstel of signaal

Heeft u een voorstel of wilt u een signaal doorgeven? Gebruik dan het onderstaande contactformulier.

Voorstellen hulp bij het huishouden