Vluchtelingenopvang

In Katwijk wonen op dit moment op verzoek van het COA tijdelijk 1170 asielzoekers aan de 1e Mientlaan. In 2016 gaat de opvang terug naar maximaal 600 personen. Naast opvang van asielzoekers moet de gemeente Katwijk ruim 100 vergunninghouders een plaats geven om te wonen.

Op deze pagina's vindt u meer informatie over asielzoekers en vergunninghouders in Katwijk:

Permanente opvang asielzoekers

Begin 2015 heeft het COA de gemeente gevraagd of er ruimte is voor een permanente huisvesting van asielzoekers voor maximaal 600 personen. De opvang van asielzoekers gaat dan terug van 1170 naar maximaal 600 mensen.

Verschil asielzoekers en vergunninghouders

Asielzoekers wonen tijdelijk in een asielzoekerscentrum. Sommige asielzoekers moeten terug naar het land van herkomst, anderen krijgen een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Dit wordt bepaald door de Rijksoverheid. Als zij een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, spreken we van vergunninghouders. Er is op landelijk niveau afgesproken dat elke gemeente in Nederland vergunninghouders onderdak moet bieden.

Veiligheid azc

Het wonen op een beperkt oppervlak kan spanningen met zich meebrengen. Dit is niet alleen het geval bij een opvanglocatie, maar dat geldt ook op ander dichtbevolkte plaatsen in onze samenleving. In elk asielzoekerscentrum, dus ook in Katwijk, is 24 per dag beveiliging aanwezig. Het personeel is getraind in het opvangen van een diverse doelgroep en het omgaan met mogelijke spanningen die daarbij kunnen ontstaan.

Wonen in een asielzoekerscentrum

De mensen die in het asielzoekerscentrum worden geplaatst, verblijven daar tijdelijk. Het aantal personen dat verblijft in het permanente asielzoekerscentrum loopt in 2016 terug naar maximaal 600 personen. Dit betekent niet dat dit om dezelfde mensen gaat. Door de diverse procedures, die lopen voor elke persoon, is de samenstelling van de asielzoekers altijd wisselend.

Financiën, school, zorg en werk

Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, maaltijden en zaken als zeep en wasmiddel. Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker van het COA maximaal € 58,- per week voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Dagbesteding

Asielzoekers voorzien zelf in het dagelijkse levensonderhoud: ze doen boodschappen, koken en maken hun woonruimte schoon. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op het azc, zoals schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en onderhoud. Afhankelijk van de fase van de procedure waarin asielzoekers zich bevinden, krijgen ze begeleidingsgesprekken, taallessen en ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’.

Meer informatie over de opvang van asielzoekers is beschikbaar op de website van het COA. Voor specifieke vragen aan de gemeente kunt u terecht bij team communicatie.