Veiligheid in en rondom het asielzoekerscentrum

Het wonen op een beperkt oppervlak kan spanningen met zich meebrengen. Dit is niet alleen het geval bij een opvanglocatie, maar dat geldt ook op ander dichtbevolkte plaatsen in onze samenleving. In elk asielzoekerscentrum, dus ook in Katwijk, is 24 per dag beveiliging aanwezig. Het personeel is getraind in het opvangen van een diverse doelgroep en het omgaan met mogelijke spanningen die daarbij kunnen ontstaan.

Bewoners van een azc ondertekenen bij aankomst de daar geldende huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie in welke vorm dan ook hoort daar niet bij. Overmatig alcoholgebruik en/of drugsgebruik worden niet toegestaan.

Huisregels

Personeel van het COA ziet er op toe dat deze huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij is een aantal straffen mogelijk, variërend van:

  • een geldboete
  • overplaatsing
  • beëindiging van opvang

In alle gevallen geldt dat misdragingen gevolgen kunnen hebben voor de asielprocedure. Voor zaken die de openbare orde raken, wordt altijd de politie ingeschakeld. Als asielzoekers strafbare feiten plegen, worden zij net als andere burgers bestraft. De politie geeft aan dat er geen toename is van het aantal incidenten sinds het azc er is.

Contact

Een wijkagent van Politie Katwijk is toegewezen aan het asielzoekerscentrum. Deze agent bezoekt het asielzoekerscentrum meerdere keren per week. Verder wordt door de locatiemanager van het COA regelmatig een overleg georganiseerd met direct omwonenden en belanghebbenden om actuele zaken rond het azc door te spreken. Heeft u vragen  of problemen? Dan kunt u altijd contact opnemen met azc Katwijk.