Hoe informeert de gemeente u over het azc?

De locatiemanager van het COA organiseert, wanneer hier behoefte aan is, een overleg met direct omwonenden en belanghebbenden om de stand van zaken in het centrum door te spreken. 

Als er nieuwe stappen in het proces te melden zijn, wordt dit via de lokale media, social media en zo nodig een informatiesessie kenbaar gemaakt. Ook de gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van elke nieuwe stap in het proces.

Vragen en opmerkingen kunnen altijd doorgegeven worden aan team communicatie.