Verschil asielzoekers en vergunninghouders

Asielzoekers verblijven tijdelijk in een asielzoekerscentrum. Sommige asielzoekers moeten terug naar het land van herkomst, anderen krijgen een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Dit wordt bepaald door de Rijksoverheid. Als zij een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, spreken we van vergunninghouders. Er is op landelijk niveau afgesproken dat elke gemeente in Nederland vergunninghouders onderdak moet bieden.

Hoeveel vergunninghouders een gemeente moet opnemen, is afhankelijk van de grootte van een gemeente: het aantal inwoners is bepalend. Op deze manier huisvest elke gemeente naar verhouding evenveel vergunninghouders. Vergunninghouders uit het azc in Katwijk kunnen overal in Nederland terecht komen voor hun huisvesting.

Huisvesting

Extra mensen huisvesten heeft gevolgen voor de woningmarkt. Vergunninghouders komen gezien hun inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Daarom werkt de gemeente nauw samen met woningcorporatie Dunavie. Vergunninghouders komen terecht in verschillende soorten woningen; van eengezinswoning tot appartement. Voor alleenstaanden is niet-zelfstandige huisvesting ook een mogelijkheid. Zij delen dan bepaalde voorzieningen, zoals de keuken, de douche, het toilet of de woonkamer.

Werken

Als vergunninghouders een verblijfsstatus hebben en in de gemeente wonen, dan mogen zij ook werken. Als zij geen werk vinden, dan krijgen zij een uitkering. De gemeente stimuleert iedereen die een uitkering krijgt om aan het werk te gaan. Dat geldt ook voor deze groep mensen. Werk zorgt ervoor dat de vergunninghouders sneller integreren in de samenleving.

COA

Gemeente Katwijk