Wonen in een asielzoekerscentrum

De mensen die in het asielzoekerscentrum worden geplaatst, verblijven daar tijdelijk. Het aantal personen dat verblijft in het permanente asielzoekerscentrum is sinds 2016 maximaal 600 personen. Dit betekent niet dat dit om dezelfde mensen gaat. Door de diverse procedures, die lopen voor elke persoon, is de samenstelling van de asielzoekers altijd wisselend.

Onder de bewoners van het opvangcentrum bevinden zich net als in de rest van Nederland met allerlei beroepen en achtergronden.

Nationaliteiten

Het gaat om mensen van diverse nationaliteiten, maar de grootste groep wordt gevormd door:

  • Syriërs
  • Eritreeërs
  • Irakezen
  • Somaliërs
  • Afghanen

Dit zijn de nationaliteiten van de mensen die zich op dit moment het meeste melden aan de Nederlandse grens en asiel aanvragen. Het tijdelijke azc aan de rechterzijde van de 1e Mientlaan is een gezinslocatie.

Aantal personen per kamer

In de gezinslocatie delen maximaal 4 personen een kamer met badkamer en toilet. Wasruimte en keuken worden gedeeld met de hele gang. In het andere centrum zijn slaapkamers voor 3 en 4 personen met een gedeelde badkamer achter een voordeur. Er is hier geen sprake van een woonkamer. Een gang deelt een keuken en een wasruimte ergens in de gang.

COA

Gemeente Katwijk