Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen Erfgoedcommissie en Welstandscommissie) adviseert het college of een aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de welstandseisen. Ook kunnen zij advies geven of meepraten over stedenbouwkundige plannen, plannen voor de openbare ruimte en (ver)bouwplannen aan monumenten of cultuurhistorisch erfgoed. 

Wat doen ze?

Het doel van de Adviescommissie is om de kwaliteit te verbeteren van bouw- en inrichtingsplannen. Bent u bijvoorbeeld eigenaar van een monument en heeft u (ver)bouw- of renovatieplannen? Dan kunt u de commissie advies vragen over de geplande werkzaamheden. Zij kunnen u helpen met waar u rekening mee moet houden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Zij helpen u tot en met de aanvraag van de omgevingsvergunning. U kunt uw vragen stellen door te mailen naar adviescommissieomgevingskwaliteit@katwijk.nl

Foto van leden commissie

Leden

De commissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen in architectuur, stedenbouw of monumentenzorg:

  • Johan Roelofs (voorzitter) - Architect, stedenbouwkundige
  • Suzanne Loen - Landschapsarchitect, erfgoedadviseur
  • Pieter van Traa - Restauratie-architect, erfgoedadviseur

Rianne van Hilten en Ruben Berrevoets ondersteunen de commissie vanuit de gemeente.

Vergaderingen

De commissie vergadert in de oneven weken op donderdag in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wel moet u zich van tevoren aanmelden door te mailen naar adviescommissieomgevingskwaliteit@katwijk.nl. De agenda met bespreekpunten kunt u bekijken via de activiteitenkalender.