Op weg naar werk

Bij werk wordt al snel gedacht aan een baan van '9 tot 5', maar er zijn meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld stages, leerbanen of een eigen bedrijf.

Hulp bij het vinden van werk

Het UWV Werkbedrijf kan u helpen bij het zoeken naar een passende baan - ook als u geen hele dagen kunt werken. Mocht het niet meteen lukken om een baan te vinden, dan kunt u bij het UWV een uitkering aanvragen.

Provalu maakt deel uit van Werkgeversservicepunt Holland Rijnland en is opgezet om zoveel mogelijk mensen in de Duin- en Bollenstreek aan het werk te helpen. Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (als ook mensen met een bijstandsuitkering en werkgevers) kunnen bij Provalu nieuwe werkomgevingen vinden.

Het RMT Holland Rijnland helpt kandidaten in hun zoektocht naar (nieuw) werk. Ze helpen u kosteloos op weg met bijvoorbeeld een sollicitatietraining, loopbaancoaching, matching aan een werkgever, om- of bijscholing of het starten met leer-werktrajecten in sectoren waar veel werk is. Denk hierbij aan de zorg, logistiek en techniek.

Arbeidsverplichtingen en maatregelen

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Meer informatie over deze verplichtingen en maatregelen leest u hieronder:

Wet taaleis Participatiewet

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan verwacht de overheid dat u aan de Wet taaleis Participatiewet voldoet. Dit betekent dat u goed Nederlands begrijpt, spreekt, leest en schrijft. Het is makkelijker om werk te vinden als u de Nederlands taal goed begrijpt. Daarom wil de overheid dat werkzoekenden het Nederlands beheersen op taalniveau 1F (A2).

Tegenprestatie

Als betaald werk (nog) geen optie is, dan verwacht de gemeente van de werkzoekende, dat die iets terugdoet voor de uitkering. Dit noemen we een tegenprestatie.

Eigen bedrijf opzetten

Wilt u een eigen bedrijf beginnen, of als zelfstandige van huis uit gaan werken en u weet niet wat de mogelijkheden zijn? De gemeente kan u helpen, ook als u een uitkering heeft. 

Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering

Als vrijwilliger kunt u zo aan het werk. Er staat alleen geen geld tegenover.
In een aantal gevallen kunt u vrijwilligerswerk doen met behoud van uw uitkering. Zo doet u werkervaring op, hebt u een inkomen (uw uitkering) én doet u iets voor de gemeenschap.

Meer informatie 

Bemiddeling, scholing en stage

Als werkzoekende is het soms moeilijk een baan te vinden. Vergroot uw kansen door cursussen en trainingen te volgen, of een stage of vrijwilligerswerk te doen.

Heeft u een bijstandsuitkering en lukt het u niet op eigen kracht om werk te vinden? Dan ondersteunen wij u hierbij:

Participatieplaats

Een participatieplaats is een begeleide werkervaringsplaats, een soort stage om werkervaring op te doen - met behoud van uitkering. Het gaat om werk tussen de 16 en 32 uur per week. 

Na 6 maanden kijkt de gemeente of u uw best doet en of het werk nog bij u past. Heeft u zich goed ingezet? Dan krijgt u een premie en een opleiding.
Na een jaar kijkt de gemeente of uw kansen op een gewone baan groter zijn geworden.

Als de stage u goed bevalt én u de werkgever goed bevalt, kan de werkgever u natuurlijk ook een contract aanbieden.

U mag maximaal 2 jaar op participatieplaatsen werken.

Vragen

Heeft u vragen over (jeugd)zorg, werk- en inkomen, belt u dan met het Samenlevingsloket:

  • telefoon: (071) 406 50 00

Hebt u een UWV-uitkering of een andere uitkering? Dan kunt u terecht bij uw uitkerende instantie.