Re-integratie

Hulp bij het vinden van werk

Lukt het u niet om een baan te vinden, bijvoorbeeld omdat u onvoldoende werkervaring of opleiding hebt? Dan kunt u misschien een traject arbeidsmarkttoeleiding doen.

De gemeente kan u samen met Provalu helpen om werk te vinden door bijvoorbeeld:

 • advies over om- of bijscholing
 • loopbaanadvies 
 • hulp om geschikte vacatures te vinden
 • hulp bij solliciteren
 • bemiddeling tussen u en werkgevers naar:
  • vaste baan
  • tijdelijk werk
  • werkervaringsplaats (stage)

Re-integratie via werkgever of uitkerende instantie

Heeft u langdurig thuis gezeten door bijvoorbeeld ziekte of tijdens uw bijstandsuitkering en wilt u weer aan het werk gaan (re-integreren)? Werkgevers, Arbodiensten en uitkerende instanties werken samen met re-integratiebureaus. Soms kunt u een geldbedrag ontvangen om zelf een re-integratietraject in te kopen.

Heeft u een bijstandsuitkering?

Voor vragen over werk- en inkomen kunt u met het Wijkteam bellen:

 • telefoon: (071) 406 50 00.

Heeft u géén bijstandsuitkering?

Kijk dan op: