Opvang vluchtelingen

Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen worden opgevangen en geregistreerd. Asielzoekers zijn vluchtelingen zonder verblijfsvergunning en wonen in een asielzoekerscentrum (AZC). Mensen die onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland mogen blijven, krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor minimaal 5 jaar.

De gemeente heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, van de Rijksoverheid de opdracht om statushouders te huisvesten. Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. Op basis daarvan koppelt het COA de statushouder aan een gemeente en de gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. Het verschil tussen asielzoekers, arbeidsmigranten en statushouders

  • Asielzoekers zijn vluchtelingen zonder verblijfsvergunning en wonen in een asielzoekerscentrum (AZC).
  • Een statushouder is een vluchteling met tijdelijke verblijfsvergunning.
  • Arbeidsmigranten zijn geen vluchtelingen. Deze mensen komen naar Nederland om hier (tijdelijk) te werken.
    • webpagina Arbeidsmigranten

Opvangcentra

Meer over opvangcentra: