Veelgestelde vragen Omgevingswet

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen rondom de Omgevingswet. Is uw vraag hierna nog niet beantwoord? Neem dan contact met ons op per mail of bel ons: 071 406 50 00.

Aanvragen vergunning

Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór 1 januari 2024 wordt ingediend, behandelen wij de aanvraag volgens die huidige wetgeving. Vergunningsaanvragen die ná 1 januari 2024 worden ingediend vallen onder de Omgevingswet en worden volgens de nieuwe wetgeving behandeld.

Het is mogelijk iemand anders te machtigen om namens u een aanvraag in te dienen, dit kan door een architect, aannemer of een ander gespecialiseerd bedrijf gedaan worden. Hiervoor voegt u in 'Mijn Omgevingsloket' een deelnemer toe met de rol van de gemachtigde. 

Het is mogelijk een vooronderzoek (principeverzoek) in te dienen bij ons. Een vergunningverlener controleert of uw aanvraag compleet is, of de informatie juist is ingevuld en of het plan haalbaar is. Bekijk hier hoe u een vooronderzoek kunt indienen.

Heeft u een plan of idee waar anderen mee te maken krijgen? Dan vragen wij u in gesprek te gaan met uw omgeving, bijvoorbeeld buren, bedrijven of organisaties waarop uw plan invloed heeft. Dit verbetert uw omgevingsplan, en zo weten anderen waar zij aan toe zijn. Begin hier op tijd mee, voordat de plannen vastliggen. Bekijk hier de handreiking (pdf, 440 KB) of infographic (pdf, 596 KB) over gesprekken met de omgeving.

Als u een Omgevingsvergunning aanvraagt is het belangrijk dat u in een verslag uitlegt wat de gevolgen van uw plan zijn voor (mensen in) de omgeving en hoe u daar in uw plan rekening mee houdt. U geeft aan hoe u gesprekken met de omgeving hebt georganiseerd en wat u met de resultaten hebt gedaan.

Besluit over vergunningaanvraag

Het is mogelijk bezwaar te maken als u het niet eens bent met een besluit op uw vergunningaanvraag. Ga hiervoor naar de pagina klacht, bezwaar of zienswijze.

U kunt in beroep gaan, in een beroepsprocedure geeft de rechter een oordeel over het besluit van de gemeente. 

Vergunningcheck

Als u vragen heeft over de uitkomst van de Vergunningcheck kunt u contact opnemen met de beoordeler van de aanvraag. In de uitkomst van de Vergunningcheck staat aangegeven wie de beoordelaar is, dat kan het Waterschap, de Rijksoverheid, Provincie of uw gemeente zijn. 

U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de Vergunningcheck. De uitkomst hangt af van antwoorden die u zelf geeft. Als informatie in die antwoorden niet klopt, kan het zijn dat de uitkomst van de Vergunningcheck ook niet klopt. Heeft u iets verkeerd ingevuld in de Vergunningcheck? Doe deze dan opnieuw. 

Heeft u alles juist ingevuld en is de uitkomst van de Vergunningcheck dat u geen vergunning nodig heeft? Maar blijkt bij contact met de gemeente of waterschap dat u die toch nodig heeft? Dan moet u de vergunning alsnog aanvragen. 

Twijfelt u aan de uitkomst van de Vergunningcheck? Neem dan contact met ons op.