Omgevingswet Katwijk

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. In de Omgevingswet staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Het doel van deze nieuwe wet is dat gemeente, inwoners en ondernemers de fysieke leefomgeving als geheel bekijken. Een ander doel is dat bewoners meer invloed krijgen op hun omgeving. In het Omgevingsloket ziet u in één oogopslag welke regels er gelden in uw buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sneller behandeld en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.

We hebben samen met inwoners, ondernemers en organisaties plannen voor de fysieke leefomgeving beschreven in de Omgevingsvisie. Deze worden verwerkt in het Omgevingsplan.

Belangrijk om te weten over de Omgevingswet

In het Digitale Omgevingsloket (DSO) kunt u alle informatie vinden over de fysieke leefomgeving in Katwijk. Ook kunt u daar:

  • een vergunningencheck doen. Met behulp van vragenlijsten kunt u bekijken of u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet doen van uw activiteit of (bouw)plan
  • digitaal een vergunning aanvragen of melding doen
  • op een digitale kaart zien welke regels er gelden op de gekozen locatie in Katwijk of in uw omgeving
  • een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan inzien.

Naast de Omgevingsvisie over de toekomst van de gemeente, moeten we ook een Omgevingsplan hebben. In het Omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van één plek; het bevat alle regels en kaders voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving in hele gemeente. Denk bijvoorbeeld aan regels voor maatregelen rondom bijvoorbeeld geluid, bodem, energie en duurzaamheid. Het Omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen. In 2032 is het omgevingsplan voor gemeente Katwijk klaar.

De Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing van de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij.

De Omgevingswet en de gemeente Katwijk onderstrepen het belang van participatie. Participatie betekent dat we samenwerken met de omgeving. Als de gemeente, een ontwikkelaar of een particulier een plan maakt, dan moeten belanghebbenden (vaak omwonenden) daarbij betrokken of over geïnformeerd worden. Als initiatiefnemer bent u verantwoordelijk om uw omgeving op de hoogte te stellen van uw plannen en als het nodig is met hen samen te werken.