Huisvestingsverordening

De woningmarkt staat onder druk. Het aanbod van koopwoningen daalt, de huizenprijzen stijgen en er zijn lange wachttijden voor sociale huurwoningen. Ook worden er steeds meer woningen opgekocht door beleggers of voor de toeristische verhuur. Hierdoor worden starters en doorstromers steeds meer uit de markt gedrukt. Daarom is er een huisvestingsverordening opgesteld.

Bekijk de huisvestingsverordening (pdf, 358 KB)

Wat is een huisvestingsverordening?

In de huisvestingsverordening zijn regels opgenomen voor het gebruik van woningen (zoals splitsen, onttrekken, samenvoegen en verhuren) die vallen binnen de zogenoemde ‘schaarse woningvoorraad’. De gemeente kan hiervoor een vergunningplicht instellen. De regels voor de vergunningplicht gelden voor alleen woningen die op 1 januari 2021 een WOZ-waarde tot € 420.000 hadden.

Het is verboden om zonder vergunning een woning samen te voegen, te splitsen, te onttrekken of een te verhuren. In de huisvestingsverordening zijn ook voorwaarden vastgelegd waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Ook zijn er regels voor toeristische verhuur van woningen. Deze regels gelden voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde van de woning.

Vergunningsstelsel en regels

Het verhuren van uw woning is alleen in bepaalde gevallen toegestaan. Hiervoor heeft u een verhuurvergunning nodig.

Wilt u een woning omzetten naar onzelfstandige woningen? Hiervoor heeft u een omzettingsvergunning nodig. Het omzetten van een woning kent 3 vormen:

  • Kamerverhuur: dit is alleen toegestaan voor specifieke doelgroepen en onder bepaalde voorwaarden
  • Inwoning: wanneer u mensen bij u in de woning wilt laten inwonen. U heeft in sommige gevallen een omzettingsvergunning nodig
  • Woningdelen: wanneer u een woning met meerdere personen wilt delen met een gezamenlijk huurcontact. Hiervoor heeft u een omzettingsvergunning nodig.

Wilt u een woning voor tijdelijk verblijf (tot maximaal 6 maanden) verhuren? Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U heeft hiervoor een onttrekkingsvergunning nodig.

Wilt u een woning verbouwen tot 2 of meer woningen? Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U heeft naast een omgevingsvergunning ook een vergunning voor woningvorming nodig.

Wilt u 2 of meer woningen samenvoegen? Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U heeft naast een omgevingsvergunning ook een vergunning voor samenvoegen nodig.

Wilt u een woning kadastraal splitsen? Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U heeft naast een omgevingsvergunning ook een vergunning voor kadastrale splitsing nodig.

Wilt u een woning toeristisch verhuren in de vorm van vakantieverhuur of bed & breakfast? Hiervoor zijn er regels zoals een registratieplicht en meldingsplicht. Daarnaast heeft u in veel gevallen ook omgevingsvergunning nodig.

Meer informatie

Heeft u vragen over de huisvestingsverordening of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via (071) 406 5000 of per e-mail via a.vannieuwkoop@katwijk.nl.