Huisvestingsverordening

De woningmarkt staat onder druk. Het aanbod van koopwoningen daalt, de huizenprijzen stijgen en er zijn lange wachttijden voor sociale huurwoningen. Ook worden er steeds meer woningen opgekocht door beleggers of voor de toeristische verhuur. Hierdoor worden starters en doorstromers steeds meer uit de markt gedrukt. Daarom is er een huisvestingsverordening opgesteld.

Bekijk de huisvestingsverordening

Wat is een huisvestingsverordening?

In de huisvestingsverordening zijn regels opgenomen voor het gebruik van woningen die vallen binnen de zogenoemde ‘schaarse woningvoorraad’. Het is verboden om deze woningen zonder vergunning te verhuren, splitsen, om te zetten of samen te voegen. De regels voor de vergunningplicht gelden alleen voor woningen die op 1 januari 2021 een WOZ-waarde tot € 420.000 hadden. In de huisvestingsverordening zijn ook voorwaarden vastgelegd waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Ook zijn er regels voor toeristische verhuur van woonruimte. Deze regels gelden voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde van de woning.

Meer informatie

Heeft u vragen over de huisvestingsverordening of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via (071) 406 5000 of per e-mail via woonvergunningen@katwijk.nl.