Subsidie Groene Daken

 • Met de Subsidie Groene Daken kunnen woningeigenaren en huurders subsidie aanvragen om een groen dak aan te leggen
 • Een groen dak vermindert wateroverlast, biedt verkoeling en verbetert de biodiversiteit
 • Per m² groen dak kunt u € 25 ontvangen, met een maximum van € 500 per groen dak
 • Vraag altijd bij een groenspecialist of hovenier na of uw dak geschikt is als groen dak.
 • Let op: vanaf 1 september 2024 geldt de Verordening Stedelijk Afvalwater. Dit betekent dat u bij het bouwen van een uitbouw uw regenwater moet opvangen. Een groen dak kan u hierbij helpen!

 • De minimaal aangelegde groene oppervlakte is 5 m²
 • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven
 • Het groene dak moet in overeenstemming met de bouwregelgeving zijn en de aanleg en het onderhoud moeten zorgvuldig worden uitgevoerd
 • Bepaal samen met een specialist of uw dak geschikt is voor groen en of u een vergunning nodig heeft. Vaak is een vergunning alleen nodig als u een bouwkundige aanpassing aan uw dak moet doen om het groen aan te leggen, of als uw pand een beschermd monument is
 • Als u huurder bent, heeft u een schriftelijk akkoord van uw verhuurder nodig
 • Als een gebouw of dak meerdere eigenaren heeft, kan alleen namens alle eigenaren de aanvraag worden ingediend
 • De aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 3 maanden na de realisatie van het groene dak worden ingediend
 • De subsidie kan niet worden aangevraagd als u al gebruik maakt van andere financiële bijdragen of subsidies van de gemeente voor de aanleg van een groen dak.

Lees meer over de voorwaarden, regels en procedure van de Subsidie Groene Daken op www.lokaleregelgeving.overheid.nl.

 • Een groen dak vermindert wateroverlast door regenwater op te slaan
 • Een groene oppervlakte neemt minder warmte op dan een grijs dak. Een groen dak kan dus verkoeling bieden tijdens periodes van extreme hitte
 • Een groen dak zorgt voor meer groen in uw buurt en draagt bij aan een prettige leefomgeving
 • Een groen dak biedt voedsel voor insecten en verbetert de biodiversiteit
 • Een groen dak zorgt voor een mate van isolatie van uw woning en kan geluid verminderen
 • Een groen dak draagt bij aan de WOZ-waarde van uw woning
 • Heeft u zonnepanelen op uw dak? Een groen dak onder uw zonnepanelen zorgt voor verkoeling waardoor de prestaties van de zonnepanelen verbeteren en u meer groene stroom op kunt wekken.
Groene daken in Valkenburg

Het groene dak van Joeri, Jos en Martijn

In 2022 is voor ruim 1.000 m² Subsidie Groene Daken aangevraagd en gelegd. Zo ook bij buren Joeri, Jos en Martijn uit Valkenburg. We zijn benieuwd naar hun verhaal en gingen bij ze langs.

Lees het interview

Subsidie Groene Daken aanvragen

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier in. Dit formulier wordt door de gemeente gecontroleerd en beoordeeld.

Beoordeling

Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag beslist de gemeente of u de subsidie krijgt en welk bedrag wordt toegekend. U ontvangt hierover een brief.

Uitbetaling

Binnen 6 weken na de subsidieverlening wordt het subsidiebedrag op uw rekening gestort.