Groen dak

Categorieën

 • Klimaatbestendige leefomgeving
 • Bewoners (woningeigenaren én huurders) kunnen gebruik maken van de subsidie ‘Groen dak’
 • Per m² groen dak kunt u € 25,- ontvangen, met een maximum van € 500,- per groen dak
 • Hier vindt u de volledige beschrijving van regels, procedure en voorwaarden van de Subsidieregeling Groen Dak.
Aanvraag subsidie groen dak

Voor u subsidie kunt aanvragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.  

 • De minimaal aangelegde groene oppervlakte is 5 m².
 • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven.
 • Het groene dak moet in overeenstemming met de bouwregelgeving zijn en de aanleg en het onderhoud moeten zorgvuldig worden uitgevoerd.
 • Bepaal samen met een specialist of uw dak geschikt is voor groen en of u een vergunning nodig heeft. Vaak is een vergunning alleen nodig als u een bouwkundige aanpassing aan uw dak moet doen om het groen aan te leggen, of als uw pand een beschermd monument is.
 • Als u huurder bent, heeft u een schriftelijk akkoord van uw verhuurder nodig.
 • Als een gebouw of dak meerdere eigenaren heeft, kan alleen namens alle eigenaren de aanvraag worden ingediend.
 • De aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 3 maanden na de realisatie van het groene dak worden ingediend.
 • De subsidie kan niet worden aangevraagd als u al gebruik maakt van andere financiële bijdragen of subsidies van de gemeente voor de aanleg van een groen dak.

 • Binnen 4 weken na ontvangst van een complete aanvraag neemt de gemeente een beslissing of u de subsidie wel of niet ontvangt. U krijgt deze beslissing en de hoogte van het subsidiebedrag meegedeeld via een brief.
 • Binnen 6 weken na de subsidieverlening wordt het bepaalde subsidiebedrag op uw rekening gestort.

Voordelen groen dak

We krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld door wateroverlast of last van hitte en droogte. Een groen dak kan helpen deze gevolgen te verminderen, én het heeft voordelen voor u en uw woning. Ga ook voor een groen dak en werk mee aan een toekomstbestendig Katwijk. Hieronder staan de belangrijkste voordelen van een groen dak op een rijtje:

 • Een groen dak vermindert wateroverlast door regenwater op te slaan.
 • Een groene oppervlakte neemt minder warmte op dan een grijs dak. Een groen dak kan dus verkoeling bieden tijdens periodes van extreme hitte.
 • Een groen dak zorgt voor meer groen in uw buurt en draagt bij aan een prettige leefomgeving.
 • Een groen dak biedt voedsel voor insecten en verbetert de biodiversiteit.
 • Een groen dak zorgt voor een mate van isolatie van uw woning en kan geluid verminderen.
 • Een groen dak draagt bij aan de WOZ-waarde van uw woning.
 • Heeft u zonnepanelen op uw dak? Een groen dak onder uw zonnepanelen zorgt voor verkoeling waardoor de prestaties van de zonnepanelen verbeteren en u meer groene stroom op kunt wekken.
 • Een groen dak verkleint de kans dat een meeuw daar gaat broeden. Meeuwen houden namelijk van warme en droge daken. Groene daken zijn juist vochtig en koel. Is het bij uw dak mogelijk om hoge vegetatie aan het leggen, zoals hoge grassoorten, bloemen en struiken? Dan maakt u uw dak helemaal onaantrekkelijk voor de meeuw.

Welke daken zijn geschikt?

 • Platte daken
 • Daken van appartementencomplexen
 • Schuren en garages
 • Sommige schuine daken

Vraag altijd bij uw (groen)specialist na of uw dak geschikt is als groen dak.

Meer info

 • Kijk voor meer informatie over voordelen en onderhoud van een groen dak op de website van Milieu Centraal of via het Duurzaam Bouwloket.
 • Lees het interview met Katwijker Antoon over zijn groene dak.