Aardgasvrij wonen

Categorieën

  • Elektriciteit en warmte
  • Klimaatbestendige leefomgeving

Het gebruik van aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Om dat tegen te gaan worden steeds meer huizen in de toekomst verwarmd door duurzame warmte, bijvoorbeeld via een warmtenet of een warmtepomp. Door over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas stoppen we klimaatverandering niet in één klap, maar het draagt wel aan bij aan de oplossing. Ook in de gemeente Katwijk gaan we hiermee aan de slag. Samen werken we aan een toekomstbestendig Katwijk, waarin iedereen fijn kan blijven wonen, werken en recreëren.

Wilt u meer weten over aardgasvrij wonen en wat dit voor u betekent? Kijk dan eens op de website van Hieropgewekt.nl

Doe mee! Samen stap voor stap naar aardgasvrij

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om woningen anders te verwarmen, maar niet elke mogelijkheid is in iedere buurt beschikbaar of de beste optie. Samen met alle buurten in de gemeente Katwijk maken we een Warmtevisie. We brengen al die mogelijkheden in kaart, bepalen welke mogelijkheden de beste optie zijn per buurt en we kijken naar wanneer welke buurt wanneer de overstap kan maken naar aardgasvrij wonen.

Alternatieven voor aardgas

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om woningen anders te verwarmen dan met aardgas. U kunt dit individueel per woning realiseren, maar er zijn ook collectieve alternatieven mogelijk. U kunt er meer over vinden op Wonen zonder aardgas van Milieu Centraal.

Zelf alvast aan de slag

Wilt u uw woning aardgasvrij maken, maar zijn er in uw buurt nog geen duidelijke plannen over de manier waarop de buurt in de toekomst duurzaam verwarmd gaat worden? Kijk dan welke stappen u zelf al kunt zetten om uw woning voor te bereiden op het aardgasvrij maken. U kunt gratis advies vragen over uw woning bij hetDuurzaam Bouwloket of de energieambassadeurs.

Project Hoornes Aardgasvrij

De Hoornes is de eerste wijk in de gemeente Katwijk waar een groot aantal huizen van het aardgas af zullen gaan. Samen met de inwoners en betrokkenen bekijken we welke alternatieven er voor de woningen in deze wijk beschikbaar zijn. Op HoornesAardgasVrij.nl vindt u meer informatie alternatieve warmte en het proces in de wijk Hoornes.

Veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen

Het gebruik van aardgas draagt bij aan klimaatverandering door de uitstoot van CO2. Een overstap naar andere energiebronnen is noodzakelijk als we klimaatverandering tegen willen gaan. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en water. Met het overstappen op duurzame energie en warmte voorkomen we dat energiebronnen opraken en dat er meer CO2 in de lucht komt.

In 2050, zijn alle Nederlandse huizen overgegaan op het gebruik van duurzame warmte en daarmee dus gestopt met het gebruik van aardgas. Maar we kunnen niet zomaar overstappen naar duurzame energiebronnen. Daarom kijken gemeenten eerst goed wat per wijk hiervoor de beste manier is. Eind 2021 is voor een aantal andere wijken in de gemeente bekend wat de mogelijkheden zijn om deze duurzaam te verwarmen. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen de overstap moet kunnen maken. Al vanaf juli 2018 moeten alle nieuwgebouwde huizen zonder gasleidingen worden gebouwd. Deze huizen worden dan dus verwarmd door een duurzame energiebron.

Overstappen op duurzame warmte is nu nog geheel vrijwillig. Iedereen in Nederland heeft recht op warmte, dus voorlopig wordt niemand afgesloten zonder een duurzaam, haalbaar en betaalbaar alternatief. Voor nieuwbouw geldt wel dat er niet meer op een aardgasnet mag worden aangesloten.

Er is en er komt financiële steun beschikbaar om uw huis te isoleren. Hiernaast komen er wellicht ook fiscale regelingen voor de overstap naar aardgasvrij wonen. Dit is nog onderdeel van de landelijke politieke discussie over het klimaatbeleid. Het beleid is gericht op veel steun bij de bevolking voor de overstap naar aardgasvrij.

Aardgas is schoner dan kolen en aardolie. Maar het gebruik van aardgas draagt wel bij aan meer CO2 in de lucht en dus aan klimaatverandering. Als we klimaatverandering tegen willen gaan, moeten we stoppen met het gebruik van alle fossiele brandstoffen.

Duitsland heeft gekozen voor een tussenstap naar aardgasvrij. In een aantal deelstaten van Duitsland worden woningen nog met vervuilende oliegestookte ketels. En alleen daar waar al een gasleiding ligt, gaan deze oliegestookte woningen tijdelijk over op aardgas. Door eerst over te gaan op aardgas kunnen zij daardoor al veel uitstoot van broeikasgassen besparen. Maar ook Duitsland zal in 2050 geen aardgas meer gebruiken.

Het klopt dat er onderzoek wordt gedaan naar duurzame waterstof. Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager en moet worden gemaakt. Het maken van waterstof kost daardoor energie. En ook best wel veel energie. Het kan wel 60% meer energie kosten om waterstof te maken dan dat waterstof zelf kan opleveren aan energie. Groene waterstof kan dus alleen voldoende gemaakt worden als we veel meer groene stroom op kunnen wekken. Waterstof zal daardoor in de toekmost niet veel beschikbaar zijn. Daarom zal het vooral gebruikt gaan worden in sectoren in de industrie en het bedrijfsleven, voor wie groene waterstof de enige optie is om duurzaam te worden. De verwachting is daarom dat waterstof voorlopig niet in aanmerking komt om gebruikt te worden voor het verwarmen van woningen. Wanneer waterstof wel gebruikt kan gaan worden voor het verwarmen van woningen, zal door de beperkte hoeveelheid eerst worden gekeken naar wijken die geen gebruik kunnen maken van andere duurzame energiebronnen.

U hoeft niet in één keer over te stappen. U kunt uw huis ook in stappen duurzaam maken en voorbereiden op aardgasvrij wonen. Uw huis isoleren is hierbij vaak de eerste én een hele effectieve stap. Zo kunt u de muren, het dak en de vloer isoleren, waardoor er minder warmte in uw woning verloren gaat en u dus minder aardgas hoeft te gebruiken. Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u meer informatie over isoleren.

Isoleren is de eerste stap naar duurzame verwarming, omdat je dan minder energie nodig hebt. Maar het is niet zo dat we met alleen isoleren de doelen voor 2050 kunnen halen. We moeten daarnaast ook onze huizen duurzaam gaan verwarmen én elektriciteit duurzaam gaan opwekken. Het is dus niet een kwestie van OF/OF, maar van EN/EN. De overgang naar duurzame warmte kan in bestaande oude woningbouw tot een grotere CO2 besparing leiden dan alleen het toepassen van isolatie.

Meer stappen naar een duurzame woning vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Dat hangt af van het energielabel van uw huis. Als uw huis slecht gesoleerd is (label G), dan kunt u veel besparen met isoleren. Indien uw huis al goed geïsoleerd is (label A of B) dan is dat minder. U kunt uzelf hierover laten adviseren door de energieambassadeurs of het Duurzaam Bouwloket.

U bent vrij in uw keuze om te kiezen hoe u wilt koken. Gemiddeld verbruikt een gaskookplaat jaarlijks 37 m3 gas. Koken op gas kost per jaar zo’n 20 euro per huishouden. Een inductiekookplaat verbruikt ongeveer 200 kWh stroom. Per jaar kost koken op inductie gemiddeld 35 euro per huishouden. Nu is koken op inductie dus iets duurder dan koken op gas. De verwachting is dat aardgas steeds duurder wordt en elektriciteit steeds goedkoper, zeker als u bijvoorbeeld ook energie uit zonnepanelen haalt. Met een inductiekookplaat bent u daarnaast alvast voorbereid voor wanneer uw woning van het aardgas af gaat. Veel bewoners kiezen bij de aanschaf van een nieuwe keuken al voor een inductiekookplaat in plaats van koken op gas.

De woningcorporaties en particuliere verhuurders zijn verantwoordelijk voor de systemen en de techniek in uw woning. Het aardgasvrij maken van appartementen gebeurt bijna altijd per complex. Het is namelijk technisch vrijwel niet mogelijk om één woning op een andere manier te verwarmen dan de rest. Bij eengezinswoningen kan dit wel. Maar het is veel efficiënter en goedkoper om een volledige rij woningen in één keer te doen. U kunt bij uw verhuurder vragen of er plannen zijn voor het aardgasvrij maken van uw woning.

Dat hangt af van uw woonsituatie en van de gekozen oplossing. In het geval dat u geheel vrijstaand woont is er meer ruimte voor eigen oplossingen. Ook als de meerderheid van woningeigenaren in uw straat voor bijvoorbeeld een collectieve oplossing kiest kunt u alsnog kiezen voor een zelfstandige oplossing, zoals een warmtepomp. Samen voor een oplossing kiezen kan wel veel in de kosten schelen. Bent u een huurder en huurt u een woning in een appartementencomplex? Dan bent u meer afhankelijk van een gezamenlijke oplossing. Verder hangt het ook af van de beschikbare alternatieven in de wijk.