Luchtfoto werkzaamheden nieuwe Ir. G. Tjalmaweg

Monitoring waterkwaliteit Ir. G. Tjalmaweg

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Valkenburg
  • Valkenhorst

Bij de verdieping en verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg als onderdeel van de RijnlandRoute heeft de aannemer de bouwstof Beaumix toegepast. Beaumix is gecertificeerd, en voldoet aan de hiervoor gestelde regels. Omdat een aantal partijen Beaumix er vervuild uitzagen – onder andere door de zichtbare aanwezigheid van batterijen en plastic – zijn er bij het gemeentebestuur en de omgeving zorgen ontstaan over de mogelijke gevolgen voor het milieu. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om uit voorzorg de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater de komende jaren te gaan monitoren.

Vanaf begin 2023 wordt de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater rond de Ir. G. Tjalmaweg door middel van jaarlijkse monstername gecontroleerd. Voorlopig gaat dit tien jaar gebeuren. In opdracht van de gemeente Katwijk en de Omgevingsdienst West Holland heeft ingenieursbureau IDDS hiervoor een plan opgesteld. Op 24 januari 2023 is de omgeving tijdens een bewonersbijeenkomst over dit plan geïnformeerd.