Foto fietser steekt over kruispunt Tjalmaweg Valkenburg

Mobiliteit

Onze gemeente is volop in ontwikkeling. We groeien met de bouw van Valkenhorst naar een gemeente met meer dan 80.000 inwoners. Deze inwoners moeten allemaal goed kunnen wonen, werken en leven.

Goede mobiliteit is een voorwaarde voor de groei van onze gemeente en de regio. De bereikbaarheid van de kernen en de doorstroming van het verkeer moet op orde blijven.

Om de mobiliteit te verbeteren en de bereikbaarheid te vergroten zetten we in op:

Hiervoor verbeteren we bestaande fietsroutes en de aanleg van nieuwe fietsverbindingen, zoals het snelfietspad door de parkstrook in Valkenburg, het Westerbaan fietspad en het Ooievaarspad.

Met de komst van het openbaar vervoernetwerk R-net is er nu een goed georganiseerd ov-systeem dat Katwijk en Leiden goed met elkaar verbindt. De aanpassingen voor R-net in het centrum van Katwijk zijn al gedaan. Op dit moment wordt er gewerkt aan het plan voor een vrije busbaan.

Dit doen we onder andere met de RijnlandRoute, maar ook lokale wegen worden waar nodig aangepast om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Rijnstraat, de Katwijkerweg en de Hoofdstraat naar 30 km/u straten, en de aanleg van verschillende rotondes.

Parkeerregulering is nodig om woningen te kunnen bouwen.We houden rekening met mensen die beperkt mobiel zijn. Per nieuwbouwproject bekijken we samen met de buurt wat er nodig is om te zorgen voor voldoende woningen, een goede bereikbaarheid en doorstroming. 

Meer informatie over parkeren

Lobby voor regionale aanpak

Om versneld een groot aantal (betaalbare) woningen te kunnen bouwen, is een goede mobiliteit nodig. Uit onderzoek blijkt dat de situatie van nu nog niet voldoende is voor de mobiliteit die we in de toekomst nodig hebben. Daarom moeten we hieraan gaan werken. Het zorgen voor een goede mobiliteit is deels onze taak, maar voor grotere aanpassingen aan provinciale wegen is dit een regionale opgave, zo ook het gebied van uitvoering en financiering. Om de mobiliteit in de toekomst te garanderen, hebben we de steun van de provincie Zuid-Holland en het Rijk nodig. De gemeente blijft bij deze partijen lobbyen om in de regionale mobiliteit te investeren, en de zuidelijke ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren.