Vrije busbaan R-net

Vrije busbaan R-net

Langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg en aansluitend door Duinvallei komt een vrije busbaan. Deze busbaan is onderdeel van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken gezamenlijk aan dit plan. Het streven is de busbaan eind 2024 op te leveren en in gebruik te nemen. Dan zijn de eerste woningen van Valkenhorst opgeleverd. De busbaan is nodig omdat de verkeersdrukte op de N206 - onder andere door de bouw van Valkenhorst - zal toenemen, waardoor de bussen niet meer ongehinderd door zouden kunnen rijden. Totdat de busbaan klaar is, rijden de bussen mee over de bestaande N206.

Op 15 juli 2021 vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over het plan voor de busbaan. U kunt hier een filmpje bekijken met een impressie van deze bijeenkomst.

Tracé langs Valkenhorst

Het tracé voor de vrij liggende busbaan ter hoogte van Valkenhorst ligt vast. De busbaan loopt gelijk aan de N206 en komt aan de zuidkant van deze weg. Dit deel van de busbaan is opgenomen in het Provinciaal Inpassingplan (PIP) voor de Rijnlandroute. Onderdeel van dit tracé is de aanleg van een fiets-/voetgangersviaduct ter hoogte van de Oude Broekweg. De omgeving kan door middel van ontwerpateliers meedenken over het ontwerp van dit viaduct, inclusief de aanlanding aan de noordzijde in Valkenburg.

Eerste ontwerpatelier 23 september 2021

Het eerste ontwerpatelier over het nieuwe viaduct bij de Oude Broekweg was op donderdag 23 september 2021. Tijdens deze bijeenkomst konden de deelnemers meepraten over het schetsontwerp van het viaduct inclusief de ‘aanlanding’ in Valkenburg. Download de presentatie van deze bijeenkomst (pdf, 34 MB) downloaden:

Tracé Duinvallei

De geplande vrij liggende busbaan komt te liggen tussen de nieuwe wegaansluiting Valkenburg-Oost en de Zeeweg in Katwijk. De afgelopen tijd werkten gemeente Katwijk en provincie Zuid-Holland samen aan een onderzoek naar de optimale ligging van de busbaan vanaf de grens Valkenhorst en langs de Duinvallei.

Informatieavond 28 september 2021

Op dinsdag 28 september 2021 was een informatiebijeenkomst over de busbaan langs de Duinvallei. Aanwezigen kregen informatie over het tracé en de varianten, de planning en het participatieproces. Bekijk de impressie van deze bijeenkomst. U kunt de bijeenkomst hier volledig terugkijken.

Ruimtelijke procedures/besluitvorming

In mei 2013 hebben de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland een Bestuursovereenkomst ondertekend, waarin is vastgelegd dat er een R-net buscorridor tussen Leiden-Katwijk-Noordwijk wordt gerealiseerd. De vrije busbaan is hier onderdeel van. Deze busbaan komt te liggen vanaf de aansluiting Valkenburg Oost (N206 Rijnlandroute) tot aan de Zeeweg in Katwijk. Het tracé van de busbaan langs Valkenhorst komt te liggen langs de nieuwe wijk Valkenhorst en de N206 (Rijnlandroute). Het tracé van de busbaan langs Duinvallei wordt momenteel ontworpen. Voor de volledige busbaan wordt waarschijnlijk de procedure van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gevolgd.

Meer informatie

Meer informatie over R-net en de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk leest u hier. Meer informatie over R-net in de kern van Katwijk vindt u hier.                    Heeft u specifieke vragen over de vrije busbaan? Stuur dan een e-mail naar rnet@pzh.nl.

Naar het overzicht