Mient Kooltuin

De gebiedsvisie Mient Kooltuin is klaar

De gemeente Katwijk en OKRA landschapsarchitecten hebben een gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin gemaakt. Deze gebiedsvisie bepaalt de richting voor de verbetering van de Mient Kooltuin. De Mient Kooltuin zal in de komende decennia een veelzijdig en multifunctioneel gebied worden met plaats voor onder meer recreatie en natuurontwikkeling. De volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan voor de Mient Kooltuin.

Hier (pdf, 30 MB) vindt u de gebiedsvisie.

Uw reactie op de gebiedsvisie

T/m donderdag 12 november 2020 ligt de gebiedsvisie ter inzage. U kunt tot die datum uw reactie (zienswijze) insturen. Daarna zal de gebiedsvisie met een reactie van het college van B&W op de ingezonden zienswijzen, voor een besluit worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Uw zienswijze kunt mailen aan locatievalkenburg@katwijk.nl of telefonisch doorgeven aan de projectleider via tel. 06-36073154. Wilt u de gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin inzien op het gemeentehuis? Dat kan. Maakt u dan een afspraak via tel. 071- 406 5000.

Waardevolle participatie

Op diverse momenten hebben bewoners en andere belanghebbenden meegedacht over de toekomst van de Mient Kooltuin. Een verslag van die participatie vindt u hier (pdf, 635 KB).

Naar het overzicht