Impressie Mient Kooltuin

Mient Kooltuin

Categorieën

  • Valkenhorst
  • Woonomgeving
  • Sport & Vrije tijd

De Mient Kooltuin is gelegen aan weerszijden van de Wassenaarseweg in Katwijk bij voormalig vliegkamp Valkenburg. De komende jaren wordt dit gebied ontwikkeld tot een groen en waterrijk recreatiegebied tussen de duinen en de nieuwe woonwijk Valkenhorst.

Participatiebijeenkomst 14 juni

Op woensdag 14 juni kwamen ruim 60 bezoekers naar de participatieavond Mient Kooltuin. Gebiedsmanager Nanette Eldring en wethouder Gerard Mostert informeerden over de actuele stand van zaken. Daarna gingen inwoners, grondeigenaren, ondernemers, initiatiefnemers en verenigingen met elkaar in gesprek over wandelen, fietsen en paardrijden in het gebied. Daarnaast bespraken zij wat er wat hen betreft wel en wat niet past in het gebied. Ook kwamen er ideeën op tafel op wat we op korte termijn al kunnen doen om het gebied te laten leven. De oogst van deze avond wordt meegenomen in het gebiedskader dat eind 2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gebiedsvisie

In 2020 heeft de gemeente samen met OKRA landschapsarchitecten de gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin vastgesteld. Deze gebiedsvisie geeft richting aan hoe de gemeente, partners en ontwikkelaars de Mient Kooltuin verder kunnen ontwikkelen. In de gebiedsvisie ligt de nadruk op het versterken van natuur, landschap, recreatie, erfgoed en drinkwaterwinning. De volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan voor het gebied.

Meer informatie

Heeft u ideeën of suggesties over de verbetering van de Mient Kooltuin? Deel ze met ons via het digitale meedenkformulier

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het project? Neem dan contact op met Nanette Elfring (gebiedsmanager Mient Kooltuin) via n.elfring@katwijk.nl.