impressie van de wijk

Herinrichting Cleijn Duin

Categorieën

 • Katwijk aan den Rijn

Tussen 2023 en 2027 passen we de openbare ruimte in Cleijn Duin aan. Om overlast te beperken en kosten te besparen worden verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd. 

Het Cleijn Duinplein wordt hier niet in meegenomen omdat het plein een aantal jaar geleden al opnieuw is ingericht.

De herinrichting van Cleijn Duin is ondergebracht in het project ‘Integrale Gebiedsgerichte Aanpak Cleijn Duin’, ook wel IGA Cleijn Duin. Op basis van onderhoudsniveau ’s zijn de volgende onderdelen van de openbare ruimte aan een opknapbeurt toe:

 • Rijbanen;
 • trottoirs;
 • parkeervakken;
 • groenvoorzieningen.

Om de openbare ruimte zo goed mogelijk te herinrichten zijn er randvoorwaarden en richtlijnen vastgelegd die als uitgangspunt voor het ontwerp moeten dienen. Deze zijn vastgelegd in een gebiedsvisie.

Gebiedsvisie openbare ruimte Cleijn Duin

Het afgelopen jaar is er vanuit verschillende vakdisciplines gekeken naar voorstellen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Er heeft een gebiedsanalyse plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de stedenbouwkundige opzet, hoe de wijk in elkaar zit qua ligging en hoe de relatie met de omringende wijken is. Ook is er een enquête gehouden onder de bewoners om te weten te komen wat er speelt in de wijk en wat bewoners waarderen en waar zij problemen ervaren.

Bovengenoemde zaken hebben de input gevormd voor een gebiedsvisie voor de openbare ruimte van Cleijn Duin. De visie is te vinden via deze link.

Ontwerpfase en participatie fase 1

Dit jaar zijn we gestart met de ontwerpfase en is er ingezoomd op de eerste fase, zie figuur 2.

De participatie vindt digitaal plaats via het platform DIGILOOG. Bewoners van de straten binnen fase 1 kunnen van 17 mei t/m 31 mei het voorlopig ontwerp online bekijken, opmerkingen plaatsen en vragen stellen. DIGILOOG is te bereiken via deze link

Planning en fasering

De aanpak van de openbare ruimte zal plaatsvinden in 4 fases. In onderstaande afbeelding is de fasering van de aanpak te zien.

De 4 fases worden qua planning als volgt opgepakt:

 • Fase 1 (blauw): 
  • Start ontwerpfase 1e kwartaal 2022
  • Start uitvoering 1e kwartaal 2023
 • Fase 2 (rood):
  • Start ontwerpfase 1e kwartaal 2023
  • Start uitvoering 1e kwartaal 2024
 • Fase 3 (geel):
  • Start ontwerpfase 1e kwartaal 2024
  • Start uitvoeringsfase 1e kwartaal 2025
 • Fase 4 (paars):
  • Start ontwerpfase 1e kwartaal 2025
  • Start uitvoeringsfase 1e kwartaal 2026

Ontwerp- en participatiefase

De ontwerpfase van fase 1 is inmiddels gestart en de bewoners van fase 1 zullen op korte termijn worden benaderd om mee te denken over het ontwerp van hun straat. Dit zal via een digitaal platform gaan waarover men nog wordt ingelicht.