impressie van de wijk

Herinrichting Cleijn Duin

Categorie├źn

  • Katwijk aan den Rijn

We gaan tussen 2023 en 2026 de J.W. Frisodreef, Stadhoudersdreef, Nassaudreef, Dillenburgdreef, Graaf Lodewijkdreef, Prins Hendrikdreef en Vreugdeweg en het groen eromheen herinrichten. Het Cleijn Duinplein is enkele jaren geleden al heringericht. Daar doen we niets aan.

Bekijk de gebiedsvisie

Nieuwe inrichting

We vervangen het asfalt door nieuwe gebakken straatstenen en vernieuwen de stoeptegels. De parkeervakken voeren we uit met waterdoorlatende stenen waar gras doorheen kan groeien. Daarnaast verbeteren we het groen, de speel- en ontmoetingsplekken en vervangen we straatmeubilair. Aan de openbare verlichting vinden geen belangrijke aanpassingen plaats. In de nieuwe inrichting houden we ook rekening met maatregelen tegen het veranderende klimaat, verkeer en toegankelijkheid voor iedereen.

Planning en fasering

We voeren de werkzaamheden in 4 fasen uit:

  • Fase 1 (blauw): start ontwerpfase 2022, uitvoering 2023
  • Fase 2 (rood): start ontwerpfase 2023, uitvoering 2024
  • Fase 3 (geel): start ontwerpfase 2024, uitvoering 2025
  • Fase 4 (paars): start ontwerpfase 2025, uitvoering 2026

Fase 1 - Herinrichting J.W. Frisodreef en oostelijk deel Stadhoudersdreef

In juni 2022 was er een inloopbijeenkomst voor bewoners van de J.W. Frisodreef, Graaf Lodewijkdreef, Roversbrugpad en Stadhoudersdreef. Tijdens deze bijeenkomst werd het voorlopig ontwerp van fase 1 gepresenteerd. Veel van de opmerkingen op het voorlopig ontwerp zijn in het definitieve ontwerp verwerkt.