impressie van de wijk

Herinrichting Cleijn Duin

Categorie├źn

  • Katwijk aan den Rijn

We gaan tussen 2024 en 2027 de wijk Cleijn Duin en het groen eromheen herinrichten. Het plein voor de winkels op het Cleijn Duinplein is enkele jaren geleden al heringericht, dit gebied wordt niet aangepast.

Bekijk de gebiedsvisie

Nieuwe inrichting

We vervangen het asfalt door nieuwe gebakken straatstenen en vernieuwen de stoeptegels. De parkeervakken voeren we uit met waterdoorlatende stenen. Daarnaast verbeteren we het groen, de speel- en ontmoetingsplekken en vervangen we straatmeubilair. Aan de openbare verlichting vinden geen belangrijke aanpassingen plaats. In de nieuwe inrichting houden we ook rekening met maatregelen tegen het veranderende klimaat, verkeer en toegankelijkheid voor iedereen.

Planning en fasering

Uitvoering in 2024

De aannemer is op maandag 11 maart gestart met de werkzaamheden. Door technische problemen liggen de werkzaamheden sinds woensdag 3 april tijdelijk stil. Meer informatie over het vervolg van de werkzaamheden volgt.

Uitvoering in 2025

De Dillenburgdreef, Graaf Lodewijkdreef, Nassaudreef tussen Prins Frederikdreef en Vreugdeweg, Prins Frederikdreef en het groen langs het uitwateringskanaal worden heringericht. De werkzaamheden worden op dit moment voorbereid.

We vervangen het asfalt door nieuwe gebakken straatstenen en vernieuwen de stoeptegels. De parkeervakken voeren we uit met waterdoorlatende stenen. Daarnaast verbeteren we het groen, de speel- en ontmoetingsplekken en vervangen we straatmeubilair.

De openbare verlichting wordt niet aangepast. De bestaande riolering wordt niet vervangen en er wordt geen nieuwe riolering aangelegd. Als dat nodig is, worden kolken en kolkleidingen verplaatst. Er komt geen fietspad door de groenstrook tussen het Roversbrugpad en de Graaf Lodewijkdreef.

Uitvoering in 2026

De rijbaan, het voetpad en de parkeervakken op het Cleijn Duinplein, de Vreugdeweg, Cleijn Duindreef en Nassaudreef tussen Vreugdeweg en Stadhoudersdreef worden heringericht.

Uitvoering in 2027

Het Cleijn Duinpark en het westelijk deel van de Stadhoudersdreef worden heringericht.