Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing van bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij (de zogenoemde kwaliteitsborger).

Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases. De Wkb gaat op 1 januari 2024 in voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Dat is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen. Een uitgebreide lijst van wat onder gevolgklasse 1 valt, vindt u op de pagina Bouwwerken in gevolgklasse 1. Meer informatie over de Wkb vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Voor een overzicht van kwaliteitsborgers kijkt u op www.register.tlokb.nl. Op het tabblad Kwaliteitsborger staat onder het zoekveld een overzicht van alle kwaliteitsborgers.