Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen voor werknemers een loonkostensubsidie aanvragen. Dat kan voor werknemers die een arbeidsbeperking hebben en die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

Belangrijk is dat u de aanvraag indient vóór aanvang van het dienstverband of binnen één maand na aanvang van het dienstverband.