Plaatsen voorwerpen op de openbare weg/op openbaar water

U heeft in de meeste gevallen geen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing nodig voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Voor bepaalde voorwerpen zijn regels opgesteld waar u zich aan moet houden als u een voorwerp op de weg wilt plaatsen. De voorwerpen waarvoor geen regels zijn opgesteld, kunt u vrij plaatsen zolang u niets beschadigt, verspert of een onveilige situatie creƫert.

Voorwerpen plaatsen waarvoor regels zijn opgesteld

Voorwerpen plaatsen waarvoor geen regels zijn opgesteld

Wilt u voorwerpen plaatsen waarvoor geen regels zijn opgesteld? Dit mag alleen als:

  • het gebruik van het voorwerp de weg niet beschadigt.
  • het voorwerp er niet voor zorgt dat de weg niet meer te gebruiken is.
  • de situatie nog steeds veilig is als het voorwerp geplaatst is.
  • de weg nog steeds beheert en onderhouden kan worden.
  • het voorwerp en het gebruik hiervan overeenkomt met de redelijke eisen van welstand.

Meer informatie

Afsluiten van de weg

Moet u een straat moet afsluiten omdat u een voorwerp wilt plaatsen op, boven of aan de weg de openbare weg? Dan moet u uiterlijk 14 werkdagen voordat de straat wordt afgesloten contact opnemen met de wegbeheerder van het Ingenieursbureau:

De wegbeheerder verleent u al dan niet toestemming om de straat af te sluiten. Aan de afsluiting kunnen C.R.O.W. voorwaarden worden gesteld. CROW is een kenniscentrum voor bedrijven en overheidsinstellingen over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Het kan voorkomen dat het te plaatsen voorwerp een bouwwerk is. Op de website van het Omgevingsloket kunt u een Vergunningcheck doen. Dit is een online service voor particulieren en bedrijven, waarmee u in 3 stappen weet waar u aan toe bent. Bij het Omgevingsloket kunt u niet alleen de vergunningcheck uitvoeren, maar ook een aanvraag indienen.

Precariorecht

Soms moet u bovendien belasting betalen voor uw reclame of andere object op, aan of boven de openbare weg: precariorecht.

Precariorecht is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond, bijvoorbeeld:

  • overhangende luifels aan de gevel
  • uitstalling goederen op de stoep, zoals bloemen of fietsen voor uw winkel
  • horecaterras op de stoep

Meer informatie

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

  • telefoon: (071) 406 50 00 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
  • fax: (071) 406 50 65