Woningbouw in Valkenhorst

Categorieën

  • Valkenhorst
  • Woningbouw

Op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk verrijst in de komende vijftien tot twintig jaar een nieuwe woonwijk: Valkenhorst. Op deze groene locatie midden in de Randstad, gelegen tussen stad en strand, worden in totaal 5.600 woningen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen, betaalbare en duurdere koopwoningen.

De wijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuur- en recreatiegebieden de Mient Kooltuin, het Valkenburgse Meer en de Groene Zone in Wassenaar. De wijk is straks goed bereikbaar via aansluitingen op de N206 en een hoogwaardige busverbinding met twee haltes aan de noordkant van de wijk.

Al jaren wordt erover gesproken: woningen op marinevliegkamp Valkenburg. Sinds kort is nu ook te zien hoe Valkenhorst er uit gaat zien. Het toekomstige dorp is uitgewerkt in een Kwaliteitsboek waarin de ambities, uitgangspunten, sfeer, het soort buurtjes en de ontmoetingsplekken een gezicht krijgen. Hoewel Valkenhorst een wijk wordt in de gemeente Katwijk, wordt het een dorp op zich met de voorzieningen die daarbij horen. Een dorpse sfeer staat daarin centraal. Verankerd in de bijzondere geschiedenis van het gebied.

Lees verder

Het bestemmingsplan voor Valkenhorst is in juli 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2021 vond de inzagetermijn plaats voor het bestemmingsplan ‘Woongebied Valkenhorst’ met bijbehorende milieueffectrapportage (MER) en kwaliteitsboek. De gemeente heeft op basis van alle reacties het ontwerp-bestemmingsplan aangepast tot een definitief concept bestemmingsplan. 

De verplichte juridische procedure voor het definitief maken van het bestemmingsplan duurt lang in Nederland. Na vaststelling door de gemeenteraad, wordt het bestemmingsplan met bijlagen opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Wie dan nog bezwaar wil aanteken tegen de inhoud ervan, kan zich wenden tot de Raad van State. De gemeente Katwijk wacht nog op de uitkomst van de Raad van State om het bestemmingsplan voor Valkenhorst definitief (onherroepelijk) te maken. Daarna zal de eerste projectontwikkelaar de start verkoop voorbereiden.

Lees verder

Op 15 juni 2021 gaf de gemeente online een algemene toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan, het kwaliteitsboek en de milieueffectrapportage (MER). Via chat konden kijkers vragen stellen.

U kunt het webinar terugkijken. Of start direct bij de presentatie van stadsbouwmeester Johan Roelofs over het kwaliteitsboek.

De woningnood in ons land is hoog. De komende tien jaar moeten een miljoen woningen gebouwd worden om aan de vraag te voldoen. In de regio rond Katwijk is vooral veel behoefte aan betaalbare woningen. Gemeente Katwijk is blij dat met de grondeigenaren het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwfonds Gebiedsontwikkeling de meest belangrijke afspraken zijn gemaakt voor de ontwikkeling van Valkenhorst. Naast de eerder overeengekomen 5.000 woningen, is het gelukt ruimte voor nog eens zeshonderd betaalbare woningen te reserveren.

Op verzoek van de gemeenteraad zullen wij ons blijven inspannen voor zo veel mogelijk betaalbare woningen en om woningen ook zo lang mogelijk betaalbaar te houden voor de doelroepen waarvoor ze zijn bedoeld.

Hoewel het ingewikkeld is om woningen betaalbaar en snel te bouwen en daarnaast te zorgen voor een duurzame en prettig leefbare wijk, stuurt de gemeente aan op kwaliteit in Valkenhorst. Het nu nog lege gebied biedt volop kansen voor een groene, waterrijke en duurzame invulling, ook in de beoogde recreatiegebieden daaromheen, de Mient Kooltuin en het Valkenburgse Meer.  

Wil je weten hoe wij werken aan snel en betaalbaar bouwen in Valkenhorst? Lees hier het interview met wethouder Mostert van stedelijke ontwikkeling en wonen.

In december 2020 onthulde Katwijk de naam van de toekomstige wijk op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg: Valkenhorst. Die naam kwam naar voren in een prijsvraag onder bewoners in de omgeving. De naam verwijst naar het voormalig vliegkamp en naar het bestaande dorp Valkenburg. Inwoners herinneren zich dat de Koninklijke Marine hier vroeger een recreatiezaal had die ‘Valkenhorst’ heette. De valk staat natuurlijk symbool voor het vliegen. En ‘horst’ betekent onder andere een nest van een roofvogel. Het voormalig vliegkamp biedt straks een nest, een thuis aan toekomstige bewoners.

Bekijk het filmpje van de onthulling

De gemeenteraad stelde  in september 2020 het stedenbouwkundig raamwerk voor het startgebied van Locatie Valkenburg (nu ‘Valkenhorst’) vast. In juni 2020 werd dit stedenbouwkundig raamwerk tijdens een webinar toegelicht. Bekijk hier de uitzending terug of bekijk de gestelde vragen en antwoorden.

Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zullen op tijd voor de eerste verkopen gezamenlijk een projectwebsite, social media accounts en een digitale nieuwsbrief over Valkenhorst realiseren. Voor die nieuwsbrief kun je je dan inschrijven via de nieuwe website. Actuele informatie is voorlopig ook te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het is niet mogelijk om je via de gemeente in te schrijven voor een huur- of koopwoning in Valkenhorst. Het project is nog niet zo ver, dat inschrijven voor een woning op deze locatie al kan. Bovendien moet je je dan inschrijven via de website van de partijen die de woningen laten bouwen en verkopen of verhuren: de projectontwikkelaars. De gemeente zal op tijd vermelden welke projectontwikkelaars dat zijn. Ook kun je, als het zover is, reageren op het woningaanbod van lokale makelaars of woningcorporatie Dunavie.

Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in de gemeente Katwijk, dan dien je ingeschreven te staan bij www.hureninhollandrijnland.nl. Er is een wachtlijst voor sociale huurwoningen in de regio. 

In Valkenhorst is straks ruimte voor kleinschalige bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. We begrijpen de grote belangstelling hiervoor maar kunnen u nog niet verder helpen. We weten namelijk nog niet precies hoe het commercieel en maatschappelijk programma er uit zou moeten zien. We streven naar een evenwichtig aanbod. U kunt uw belangstelling en initiatief voor woongebied Valkenhorst wel aangeven via het Vragenformulier Valkenhorst op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.