Valkenburgse Meer

Gebiedsvisie in de maak

Het Valkenburgse meer moet een parel in de omgeving worden. De gemeente heeft veel ambities voor het gebied. Toerisme en recreatie versterken, ecologische verbindingen maken, innovatieve sierteelt stimuleren, opwekken van energie, ver­stedelijking rondom de Oude Rijn en prioriteit voor langzaam verkeer. Het is een prachtig gebied met veel cultuurhistorie en archeologische opgravingen. Maar zoals het meer nu is ingericht, is het erg versnipperd.

(jpg, 1,06 MB)
De gemeente maakt een nota van uitgangspunten voor de directe omgeving van het Valkenburgse meer, het gebied Zijlhoek/De Woerd en de Tjalmastrook aan de noord-oostkant van de N206.

De gemeente zal de komende jaren nieuwe bestemmingsplannen maken voor het Valkenburgse meer en omgeving. Daarvoor is het nodig dat eerst een nota van uitgangspunten wordt geschreven. Dat is een analyse van het gebied en van beleidsplannen, aangevuld met doelen en ambities. Daarna zal de gemeente een gebiedsvisie opstellen. Hierin staat met teksten en kaarten aangegeven waar ruimte is voor groen, bebouwing of water.

Meningen en wensen van bewoners en ondernemers

De gemeente werkt nu aan de concept nota van uitgangspunten. Daarover vonden gesprekken plaats met omwonenden en bedrijven. Tijdens participatiebijeenkomsten konden zij aangeven wat ze sterk en zwak vinden aan het huidige gebied, en wat hun dromen en nachtmerries zijn voor de toekomst. De bedoeling is dat de nota van uitgangspunten voor eind 2020 in concept klaar is. In het tweede kwartaal van 2021 ligt er dan een gebiedsvisie.

Lees hier de verslagen van de participatiebijeenkomsten.

Van gesprekken naar bestemmingsplan

3e - 4e kwartaal 2020

 • Participatieavonden
 • Opstellen conceptnota van uitgangspunten
 • Bestuurlijk vaststellen conceptnota
 • Nota ter inzage (6 weken)
 • Vaststellen nota van uitgangspunten

1e-2e kwartaal 2021

 • Opstellen concept gebiedsvisie
 • Participatie gebiedsvisie
 • Bestuurlijk vaststellen concept gebiedsvisie
 • Nota ter inzage (6 weken)
 • Vaststellen gebiedsvisie

2021-2024

 • Bestemmingsplanprocedure
Naar het overzicht