Valkenburgse Meer

Categorieën

  • Woonomgeving
  • Sport & Vrije tijd
  • Bereikbaarheid
  • Valkenburg
  • Valkenhorst

Gebiedsvisie in de maak

Het Valkenburgse Meer kan een parel in de omgeving worden. We hebben veel ambities voor het gebied. Toerisme en recreatie versterken, wonen en werken, ecologische verbindingen maken, opwekken van energie, verstedelijking rondom de Oude Rijn en prioriteit voor langzaam verkeer. Het is een prachtig gebied met veel cultuurhistorie en archeologische opgravingen. Zoals het gebied nu is ingericht, is het echter versnipperd. Dat kan beter.  

We zullen de komende jaren nieuwe omgevingsplannen (voorheen: bestemmingsplannen) maken voor het Valkenburgse Meer, de Zijlhoek en De Woerd en de Tjalmastrook in Valkenburg. Basis daarvoor is een toekomstplan voor de inrichting van deze deelgebieden: de gebiedsvisie Valkenburgse Meer.   

Concept gebiedsvisie ter inzage

De concept gebiedsvisie voor het Valkenburgse Meer e.o. is klaar en ligt ter inzage. U kunt nu formeel een reactie geven op deze gebiedsvisie. De inzagetermijn is van 1 april tot en met 12 mei 2022 (zes weken). 

De gebiedsvisie vindt u hier (pdf, 16 MB).

Daarnaast kunt u de gebiedsvisie op het gemeentehuis bekijken. Daarvoor kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer (071) 406 50 00. 

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inzagetermijn is er gelegenheid om vragen te stellen over de gebiedsvisie tijdens een inloopbijeenkomst. Die vindt plaats op woensdag 20 april van 17.00 tot 19.30 uur in het Dorpshuis in Valkenburg. U kunt die avond ook een zienswijze over de gebiedsvisie achterlaten bij een van de medewerkers.

Zienswijzen op de gebiedsvisie

Uw zienswijze op de gebiedsvisie kunt u in een brief gericht aan het College van B&W sturen aan valkenhorst@katwijk.nl of per post aan: 

Gemeente Katwijk
T.a.v. het College van B&W
Postbus 589
2220 AN Katwijk
Onder vermelding van ‘gebiedsvisie Valkenburgse Meer’.

Participatie over de gebiedsvisie

Op 2 februari 2022 vond een informatieve participatiebijeenkomst plaats over de concept gebiedsvisie waarbij ruim honderd bewoners, ondernemers en organisaties in Valkenburg e.o. digitaal aanwezig waren. De gemeente  presenteerde de conceptkaarten en referentiebeelden (pdf, 6 MB) voor het gebied waarop men kon reageren. Dit is het verslag van de bijeenkomst (pdf, 3 MB). Hier vindt u ook de antwoorden op veelgestelde vragen (pdf, 239 KB). Mocht u vragen over deze presentatie of de gebiedsvisie hebben, stuurt u dan een e-mail aan valkenhorst@katwijk.nl.