Tijdelijke ontsluiting Zijlhoek De Woerd

De huidige afrit van de N206 naar Valkenburg wordt waarschijnlijk in augustus 2021 afgesloten vanwege de aanleg van de RijnlandRoute. Dat betekent dat het verkeer via een andere route op doorgaande wegen moet komen. Dat is nog niet zo makkelijk. De gemeente zoekt naar een tijdelijke oplossing.

Een nieuwe definitieve ontsluiting tussen de Voorschoterweg en de nieuwe aansluiting Valkenburg-Oost laat nog jaren op zich wachten. Eerst moet duidelijk zijn hoe de omgeving van Zijlhoek De Woerd en het Valkenburgse Meer zal worden ingericht. Een tijdelijke oplossing voor het verkeer is dus noodzakelijk omdat de bestaande wegen, zoals de Voorschoterweg naar Leiden, de Voorschoterweg langs ‘t Duyfrak en de Zonneveldslaan-Achterweg minder geschikt zijn voor meer (vracht)verkeer.

Verkeersonderzoek

Begin maart startte verkeerskundig bureau Roelofs een onderzoek. Roelofs zal een advies uitbrengen over een eventuele noodoplossing vanaf het moment dat de ontsluiting dicht gaat en over een betere tijdelijke route die mogelijk meer voorbereidingstijd vergt.

Er zijn zo’n tien verschillende routes in beeld. Voor een aantal daarvan is mogelijk wegverbreding of wegaanleg nodig. Roelofs kijkt naar de kwaliteit van de bestaande wegen en maakt een schatting van te verwachten verkeersstromen. Daarnaast kijkt het bureau naar ideeën van bewoners en organisaties voor de verkeersoplossing.

Roelofs voert gesprekken met een vertegenwoordiging van de glastuinbouwers, de wijkraad, verkeersadviseurs van de politie en bewoners langs de verschillende alternatieve routes. Ook is er overleg met de gemeente Leiden en de provincie. Roelofs verwacht eind april of begin mei 2021 haar conclusies en adviezen te kunnen delen met de bewoners, ondernemers en de gemeente. De gemeente zal bij haar besluit kijken naar hoe de verschillende alternatieven scoren op oplossingsgerichtheid, draagvlak, snelheid van realisatie, gevolgen voor het milieu en kosten van de oplossing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar projectleider Francisco Grant.

Naar het overzicht