Tijdelijke ontsluiting Zijlhoek De Woerd

Categorieën

  • Valkenburg
  • Bereikbaarheid

Met de aanleg van de RijnlandRoute is de oude aansluiting van de Voorschoterweg op de N206 vervangen door de ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-Oost ter hoogte van de Torenvlietslaan.

Dat betekent dat het (vracht)verkeer vanuit Zijlhoek en De Woerd via een andere route op doorgaande wegen moet komen. Deze route wordt aangelegd met de ontwikkeling van Valkenhorst. Tot die tijd heeft de gemeente een tijdelijke oplossing gevonden in een route over de Zonneveldslaan en de randweg van het voormalig vliegkamp.

Na uitgebreid onderzoek lijkt deze route de enige tijdelijke optie. Die zorgt ervoor dat veelal zwaar verkeer niet via de woonwijk ’t Duyfrak of via Leiden hoeft te rijden en houdt de bedrijven in Zijlhoek en De Woerd goed bereikbaar. Katwijk zal de tijdelijke route veilig en geschikt  maken voor zwaar verkeer.

In de gebiedsvisie voor de toekomst van het Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd wordt een permanente ontsluiting opgenomen voor deze gebieden. Het kan nog enige jaren duren voordat de gebieden tot ontwikkeling komen en deze permanente verbinding er ligt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar projectleider Francisco Grant.