Rijnlands Zeehospitium

Categorie├źn

  • Woningbouw
  • Katwijk aan Zee

Het Zeehospitium is een bijzondere woonwijk waar wonen en zorg elkaar ontmoeten. Door wonen en zorg te mengen, stopt de verdeling tussen 'dorp' en Het Raamwerk.

In deze wijk komt 'omgekeerde integratie' tot stand. Dit betekent dat kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking samen wonen en leven met de overige bewoners in de wijk. Er komen ongeveer 218 koopwoningen, 126 wooneenheden voor de cli├źnten van Het Raamwerk en een zorgcentrum. Het idee voor dit plan startte bij Het Raamwerk. De gemeente maakt de ontwikkeling van dit plan mogelijk.

Bestemmingsplan en deelgebieden

Fase 1 van dit project is inmiddels gerealiseerd.H et bestemmingsplan Zeehospitium (fase 2) is op 18 juli 2019 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het terrein bevat 5 deelgebieden (pdf, 167 KB). De inrichting van deelgebied 1 is zodanig aangepast dat de bestaande natuurwaarden in dit deelgebied niet worden aangetast. Naast de gewijzigde locatie van de woningen is het aantal woningen gereduceerd van 16 naar 13 woningen. Het gewijzigde inrichtingsplan is in overleg tussen Stichting Berkheide Coepelduynen, de Stichting Duinbehoud en het Raamwerk opgesteld en goedgekeurd.

Het appartementengebouw in deelgebied 9 (D) is een ontwikkeling van Het Raamwerk in eigen beheer. In oktober 2022 zijn de overeenkomsten tussen Het Raamwerk en de ontwikkelende partijen gesloten. Voor de laagbouw (deelgebieden 1 en 3) met Thunnissen uit Heemstede en voor de hoogbouw met de combinatie Fullhouse en Van Omme + De Groot uit Rotterdam.

Woningbouwprogramma per deelgebied

Deelgebied Type bouw Aantal
1 Vrijstaande of twee-aaneengebouwde duinwoningen 13 woningen
2 Appartementengebouw 24 woonappartementen
3B 2 blokken met rijwoningen 12 woningen
6 Appartementengebouw 14 woonappartementen
9D Appartementengebouw 12 appartementen/32 zorgappartementen*
Totaal   75-95 wooneenheden
*of een combinatie hiervan.