Rijnlands Zeehospitium

Categorieën

 • Woningbouw
 • Katwijk aan Zee

Het Zeehospitium is een bijzondere woonwijk waar wonen en zorg elkaar ontmoeten. Door wonen en zorg te mengen, stopt de verdeling tussen 'dorp' en ‘Het Raamwerk’. Er komen ongeveer 218 koopwoningen, 126 wooneenheden voor de cliënten van het Raamwerk en een zorgcentrum.

In deze wijk komt 'omgekeerde integratie' tot stand. Dit betekent dat kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking samen wonen en leven met de overige bewoners in de wijk.

Het Raamwerk

Het idee voor dit plan startte bij Het Raamwerk. De gemeente maakt de ontwikkeling van dit plan mogelijk.

Planning bouwfasen 1A, 1B en 2

Fase 1A en 1B

Fase 1A en een groot deel van fase 1B is klaar. Van fase 1B is het volgende klaar:

 • 2 appartementengebouwen
 • zorgwoongroepen
 • een centraal plein met daaronder een parkeergarage
 • een gezondheidscentrum
 • een kinderdagverblijf
 • een plaza met restaurant en winkel  

Aannemer Ouwehand is bijna klaar met de laatste 2 appartementengebouwen in fase 1B (La Vie)

Fase 2

In fase 2 wordt gebouwd:

 • Appartementen: zowel koop- als zorghuur appartementen
 • Eengezinswoningen: 12 langs de Drieplassenweg
 • Vrijstaande en twee-onder-één kap woningen: 13 langs de Sportlaan

Bestemmingsplannen

Op 6 november 2019 is het bestemmingsplan vastgesteld door de Raad van State en daarmee onherroepelijk. Door de veranderingen in de markt heeft Het Raamwerk de plannen aangepast. Het bestemmingsplan gaat uit van dit aangepaste stedenbouwkundig plan van Het Raamwerk, dat op 30 mei 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Op dit moment denkt Het Raamwerk denkt na over de volgorde en het tijdstip van uitvoering van dit plan/project. Bel voor meer informatie met Het Raamwerk: telefoon 0252-345678.