Bereikbaarheid Rijnsburg

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Rijnsburg

Samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeentes Leiden, Oegstgeest en Noordwijk onderzoeken we hoe we de bereikbaarheid in de Leidse regio kunnen verbeteren. We onderzoeken hiervoor of de bestaande buslijn door Leiden, Rijnsburg en Noordwijk een R-net route kan worden en of we bestaande knelpunten kunnen oplossen.

Wat is R-net?

R-net is het kwaliteitsmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. Overstappen gaat makkelijk en snel op de knooppunten waar R-net samenkomt met andere vormen van vervoer. Voertuigen van R-net zijn herkenbaar aan de rood-grijze kleur en het R-net logo. Buslijnen 430 en 431 in Katwijk zijn al eerder verbeterd tot R-net verbinding.

De onderzoeken

Onderzoek 1

De provincie Zuid-Holland onderzoekt wat nodig is om de buslijnen 20 en 21 te verbeteren tot R-net route. Hiervoor moet de kwaliteit voor reizigers en de betrouwbaarheid van de reistijd beter worden.  

Onderzoek 2

We onderzoeken welke knelpunten en wensen op dit moment spelen op de route langs de Rijnsburgerweg, Brouwerstraat en Noordwijkerweg in Rijnsburg (buslijn 20 en 21). Hierna gaan we kijken welke oplossingen er zijn in combinatie met een R-net verbinding en een verbeterde fietsroute.  

Meedenken? Vul de online enquête in

Heeft u ideeën over het verbeteren van het openbaar vervoer in Rijnsburg? Vul dan de digitale enquête in. Hier kunt u aangeven welke knelpunten u ervaart en welke wensen u heeft voor de route. Deelname aan de enquête is anoniem. 

Let op: de vragenlijst bestaat uit twee onderdelen. Onderaan staat de knop 'Ga naar de locatiespecifieke vragen', daar gaat de vragenlijst verder en kunt u uw ideeën en wensen delen.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 27 februari organiseren we een informatiebijeenkomst over R-net in Rijnsburg in zalencentrum De Voorhof. Hier wordt het onderzoek toegelicht en kunt u vragen en ideeën met ons delen. Lees meer over R-net op de website van provincie Zuid-Holland.