Bereikbaarheid Rijnsburg

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Rijnsburg

Samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeentes Leiden, Oegstgeest en Noordwijk onderzoeken we hoe we de bereikbaarheid in de Leidse regio kunnen verbeteren. We onderzoeken hiervoor of de bestaande buslijn door Leiden, Rijnsburg en Noordwijk een R-net route kan worden en of we bestaande knelpunten kunnen oplossen.

Wat is R-net?

R-net is het kwaliteitsmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. Overstappen gaat makkelijk en snel op de knooppunten waar R-net samenkomt met andere vormen van vervoer. Voertuigen van R-net zijn herkenbaar aan de rood-grijze kleur en het R-net logo. Buslijnen 430 en 431 in Katwijk zijn al eerder verbeterd tot R-net verbinding.

De onderzoeken

Onderzoek 1

De provincie Zuid-Holland onderzoekt wat nodig is om de buslijnen 20 en 21 te verbeteren tot R-net route. Hiervoor moet de kwaliteit voor reizigers en de betrouwbaarheid van de reistijd beter worden.  

Onderzoek 2

We onderzoeken welke knelpunten en wensen op dit moment spelen op de route langs de Rijnsburgerweg, Brouwerstraat en Noordwijkerweg in Rijnsburg (buslijn 20 en 21). Hierna gaan we kijken welke oplossingen er zijn in combinatie met een R-net verbinding en een verbeterde fietsroute.  

Meedenken

Bewoners en gebruikers van het de buslijnen kunnen op verschillende momenten meedenken. In februari en maart 2024 kon een online enquete ingevuld worden. Op dinsdag 27 februari 2024 organiseerden we een informatiebijeenkomst voor de buurt. Hier werd het onderzoek toegelicht en konden aanwezigen vragen en ideeën met ons delen. U kunt de presentatie van deze bijeenkomst hier bekijken (pdf, 2 MB). De resultaten van de enquête kunt u hier bekijken.

Uit de participatie blijkt dat een aantal locaties op de route tussen Leiden en Noordwijk verbeterd kunnen worden. De belangrijkste punten in Rijnsburg zijn:

  • De verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling voor fietsers, bus en autoverkeer op de Rijnsburgerweg 
  • De beperkte breedte van de Brouwersstraat waarbij de huizen dicht tegen de weg staan.

Daarnaast heeft de buurt aangegeven dat door de drukte van het autoverkeer het op een aantal plekken onveilig is voor fietsers en voetgangers. Ook is er de wens om fietsers meer ruimte te geven.

Vervolg

De provincie onderzoekt nu samen met de betrokken gemeentes de oplossingen. Naar verwachting organiseren we de volgende informatieronde in september/oktober 2024.

Lees meer over R-net op de website van provincie Zuid-Holland.