Luchtfoto kruising Biltlaan-Hoorneslaan

Omgevingsplan Hoornes

Categorieën

  • Woonomgeving
  • Katwijk Noord

In 2023 wordt er een omgevingsplan opgesteld voor de wijk Hoornes. Hierin staan algemene regels over over de leefomgeving in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, grond, wegen en groen.

Waarom een omgevingsplan?

In 2021 is de gebiedsvisie voor de wijk Hoornes vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn meerdere aandachtspunten opgenomen zoals meer groen in de wijk, betere oversteekplaatsen op de Hoorneslaan en Biltlaan en de nieuwe woningen in het gebied Hoornes Noord-Oost. Naar aanleiding van de gebiedsvisie wordt er een omgevingsplan opgesteld. Het omgevingsplan is een juridisch plan, wat betekent dat iedereen zich eraan moet houden.

Planning

Het omgevingsplan Hoornes wordt in een aantal stappen gemaakt:

Tweede kwartaal 2023

  • Inventarisatie van de activiteiten in de wijk (bijvoorbeeld wonen, boodschappen doen en sporten)
  • Beschrijven van het bestaande beleid van de gemeente, de provincie en het Rijk.

Derde kwartaal 2023

  • Onderzoek naar milieubelasting en duurzaamheid (bijvoorbeeld lawaaioverlast door wegverkeer)
  • Het opstellen van regels en de eerste versie van het omgevingsplan.

Vierde kwartaal 2023/eerste kwartaal 2024

  • Het aanpassen van het omgevingsplan
  • Informatie, inspraak en overleg
  • Het vaststellen van het omgevingsplan.