Omgevingswet Katwijk

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. De Omgevingswet startdatum is 1 januari 2024.

Het doel van deze nieuwe wet is dat gemeente, inwoners en ondernemers de fysieke leefomgeving als geheel bekijken. Een ander doel is dat bewoners meer invloed krijgen op hun omgeving. Vanaf 2024 kunt u in het digitale Omgevingsloket in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sneller behandeld en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.

Wat ziet u nu al van de Omgevingswet? 

Gemeente Katwijk is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer merkt u daar nog niet zoveel van. Wel hebben we een aantal jaar geleden samen met inwoners, ondernemers en organisaties nagedacht over de Omgevingsvisie Katwijk. In deze Omgevingsvisie leest u hoe wij met elkaar de toekomst van onze dorpen zien.

Belangrijk om te weten over de Omgevingswet

Bewoners, ondernemers én ambtenaren kunnen vanaf 1 januari 2024 via het Digitale Omgevingsloket (DSO) alle informatie vinden over de fysieke leefomgeving in Katwijk.

In het Omgevingsplan staan alle regels en kaders voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. In 2032 is het Omgevingsplan voor gemeente Katwijk klaar.

De Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing van de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij.

De Omgevingswet en de gemeente Katwijk onderstrepen het belang van participatie. Participatie betekent dat we samenwerken met de omgeving. Als de gemeente, een ontwikkelaar of een particulier een plan maakt, dan moeten belanghebbenden (vaak omwonenden) daarbij betrokken of over geïnformeerd worden.