Omgevingswet Katwijk

Logo omgevingswet Katwijk

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Dit gaat over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu en water. Door de bundeling van regels is het voor iedereen makkelijker en begrijpelijker;

Wie krijgt ermee te maken?

De Omgevingswet bevat regels over de fysieke leefomgeving. Inwoners, bedrijven en initiatiefnemers die activiteiten in de fysieke leefomgeving willen uitvoeren krijgen te maken met deze nieuwe wet. Denk bijvoorbeeld aan een uitbouw aan een woning of het kappen van een boom.

In dit filmpje wordt de Omgevingswet in 1,5 minuut uitgelegd.

Wat betekent dit in de praktijk?

Door de nieuwe wet krijgen inwoners, bedrijven en initiatiefnemers meer invloed op hun omgeving. U kunt in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Hoe dit precies in de praktijk gaat, vertellen we u halverwege 2020 meer over.

Omgevingsvisie: De toekomst van Katwijk

In Katwijk zijn we al goed bezig om ons voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Zo heeft de raad al in 2018 de Omgevingsvisie vastgesteld; één van de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn over de fysieke leefomgeving. De visie is opgesteld in samenwerking met inwoners van de gemeente Katwijk en is gericht op 4 hoofdonderwerpen:

  • Sterke kust
  • Florerende onderneming
  • Katwijkse kernen
  • Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

U kunt meer lezen over de hoofdonderwerpen in de Omgevingsvisie (pdf, 18,33 MB).

Maatschappelijke Agenda

De nieuwe Omgevingswet heeft veel raakvlakken met de Maatschappelijke Agenda. De Maatschappelijke Agenda bepaald in welke activiteiten in de gemeente we geld en energie steken om de samenleving in Katwijk nog sterker te maken. Onderwerpen uit deze agenda zijn ontmoetingen in de wijk, sporten en bewegen, kunst en cultuur, gezondheid van lichaam en geest.

Voor meer informatie over de Maatschappelijke Agenda kunt u terecht op www.detoekomstvankatwijk.nl.

Proefwijk Hoornes

Om te oefenen met de nieuwe Omgevingswet is de Hoornes uitgekozen als locatie voor een pilot (proef). Dit noemt de gemeente het ‘Programma Hoornes samen in beweging’. In de Hoornes wonen mensen met veel verschillende achtergronden. De samenhang tussen mensen per plek in de wijk verschilt sterk; er is geen centrale ontmoetingsplek. Bewoners geven aan een ‘hart’ of ‘ziel’ in de wijk te missen.

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in de wijk Hoornes:

  • projecten in infrastructuur
  • sloop en nieuwbouw van woningen
  • nieuwbouw van scholen
  • veranderingen rond het winkelcentrum.

De Hoornes is de perfecte plek om met de nieuwe Omgevingswet aan de slag te gaan. Hier liggen kansen om samen te ontdekken hoe we de fysieke en maatschappelijke ontwikkelingen in dit gebied nog meer kunnen laten aansluiten bij de wensen van de bewoners. Samenwerken staat centraal in het ‘Programma Hoornes samen in beweging’. Samen met verschillende partners uit de wijk wordt bepaald welke stappen er nodig zijn om Hoornes nu en in de toekomst een kwaliteitsimpuls te geven.