Merovechpark De Horn

De Horn

Categorieën

  • Woningbouw
  • Rijnsburg

Het gebied tussen de Collegiantenstraat, de Oegstgeesterweg en het Oegstgeesterkanaal wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied in en aan het water. Er komen maximaal 410 woningen en een park. Het appartementengebouw op de voormalige gemeentewerf en de nieuwe woningen achter de Collegiantenstraat zijn ook onderdeel van dit plan.

Water en groen

De Horn wordt een mooie woonwijk omringd door water en groen. De huidige Vliet is verlengd met een Vlietmeander die door de wijk heen slingert, waardoor veel woningen aan het water liggen. Binnen het plangebied is een prachtig park op een vroeger Merovingisch grafveld aangelegd. Het grafveld dateert uit ongeveer 560-725 na Christus. Het is een beschermd grafveld en is zeldzaam binnen Europa. In het park zijn er veel verwijzingen naar deze historische vindplaats, zoals naar de gevonden armkettingen, kralen.

Bouwen in fases

De Horn wordt in fases bebouwd. Voor het grootste deel van De Horn zijn inmiddels afspraken gemaakt met ontwikkelaars. Meerdere deelgebieden van De Horn zijn afgelopen 4 jaar gerealiseerd en bewoond.

De openbare verkoopprocedure van deze vrije kavels in Het Lint 2ᵉ fase (aan de nieuwe Liudgerstraat) wordt in samenwerking met een lokale makelaar naar verwachting het tweede kwartaal van 2021 opgestart. Zodra meer informatie omtrent het verkoopproces beschikbaar is, wordt dit op de internetsite en via de kanalen van de betreffende makelaar verstrekt. Het bouw- en woonrijp maken van de kavels heeft in de 2ᵉ helft 2020/ begin 2021 grotendeels plaatsgevonden, en wordt in het tweede kwartaal van 2021 afgerond, waarna met de verkoop zal worden gestart.

In Cap Horn komen 55 woningen in het luxe segment: 24 herenhuizen, 24 twee-onder-één kapwoningen en 7 vrijstaande woningen met uitzicht op/of direct gelegen aan het water. Inmiddels zijn alle woningen verkocht en is gestart met de bouw. Op de projectwebsite ‘Cap Horn' van de ontwikkelaar Sedos is de informatie met de nieuwste ontwikkelingen te vinden.

Dit gebouw in de stijl van een landgoed huis wordt gerealiseerd aan de oostkant van het Merovechpark aan de kanaalzijde en omvat 46 appartementen, deels koop en deels huur. De bouw is gestart in 2021.

Informatie is te vinden via de website van BPD. Op deze website zal ook de informatie over bijvoorbeeld de route van het bouwverkeer staan.

De ontwikkeling van het eerste deelgebied, Het Nieuwe Lint 1e fase, is afgerond. Het Nieuwe Lint is het gebied bij de entree vanaf de Oegstgeesterweg en langs de Merovingenlaan. Er zijn 10 rijwoningen gebouwd en er zijn vrije bouwkavels gerealiseerd.

Deze drie deelgebieden worden verbonden door een hoofdroute (de Karel de Grotelaan) , waarlangs een aantal karaktervolle buurtjes liggen, met woningen rondom groene pleintjes. De vroegere loop van de Vliet is in ere hersteld en slingert nu als Vlietmeander door het gebied heen. De Horn is een ruim opgezette woonwijk waar water en groen een belangrijke rol spelen.

Bewoners hebben meegedacht over de speeltoestellen (pdf, 645 KB) voor de speelplekken van fase Vlietmeander.

Het Lint 3e fase ligt aan de entree van De Horn aan de Karel de Grotelaan en aan de Vliet. Een brug voor fietsers en voetgangers over de Vliet verbindt de Horn met het Moleneind en het centrum van Rijnsburg.

De tekening van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor Het Lint 3e fase kunt u hier (pdf, 380 KB) bekijken.

Rustig Water ligt aan de Vlietmeander. Een wandelpad langs de Vlietmeander sluit aan op het pad langs het Oegstgeester kanaal. Aan het Oegstgeesterkanaal komt een appartementengebouw  van maximaal vier of vijf bouwlagen met een kap. Verder bestaat het plan uit laagbouw.

De tekening van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor Rustig Water kunt u hier (pdf, 975 KB) bekijken.

Ruimtelijk plannen

Om de ontwikkeling van De Horn mogelijk te maken, en afspraken te maken over de gewenste kwaliteit, zijn er verschillende ruimtelijke plannen nodig.

Het bebouwen van De Horn is geregeld in een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 8 februari 2012 onherroepelijk geworden.

Hoe De Horn wordt ingericht met woningen en openbare ruimte is vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Met het oog op de gewijzigde marktomstandigheden en de vraag vanuit de markt voor een flexibele uitwerking is er in 2012 een nieuw stedenbouwkundig concept ontwikkeld. Het voorlopig stedenbouwkundig plan is door de gemeenteraad op 5 juli 2012 vastgesteld. De gewenste uitstraling van de wijk (kwaliteit) is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe de toekomstige bebouwing en openbare ruimte eruit moet komen te zien. Er is uitleg over:

  • het beoogde architectuurbeeld
  • de gewenste sferen en inrichtingsprincipes van de openbare ruimte
  • het materiaal- en kleurgebruik in het nieuwe woongebied.
  • beeldkwaliteitsplan (pdf, 3,24 MB)

Op basis van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan wordt voor elk deelgebied een uitwerkingsplan gemaakt.

Bouwwegen

Parkeer auto’s of busjes niet op bouwwegen! Het overige verkeer wordt hierdoor belemmerd. Laat ook geen afval en grond in de openbare ruimte achter. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente controleren hier streng op. Laat dit ook weten aan de aannemers die voor u werken.

Afsluiting vaarwegen

Vanaf juni 2020 tot juni 2023 wordt er gewerkt aan de Vliet. U kunt deze route dan niet gebruiken om van- en naar het Oegstgeesterkanaal te varen. U kunt in deze periode wel met uw boot via de Vlietmeander onder de nieuwe voetgangersbrug door varen.