De Horn

Het gebied tussen de Collegiantenstraat, de Oegstgeesterweg en het Oegstgeesterkanaal wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied in en aan het water. Er komen maximaal 410 woningen en een park.

Het appartementengebouw op de voormalige gemeentewerf en de nieuwe woningen achter de Collegiantenstraat zijn ook onderdeel van dit plan.

Water en groen

De Horn wordt een mooie woonwijk omringd door water en groen. De huidige Vliet is verlengd met een Vlietmeander die door de wijk heen slingert, waardoor veel woningen aan het water liggen. Binnen het plangebied is een prachtig park op een vroeger Merovingisch grafveld aangelegd. Het grafveld dateert uit ongeveer 560-725 na Christus. Het is een beschermd grafveld en is zeldzaam binnen Europa. In het park zijn er veel verwijzingen naar deze historische vindplaats, zoals naar de gevonden armkettingen, kralen.

Bouwen in fases

De Horn wordt in fases bebouwd. Voor het grootste deel van De Horn zijn inmiddels afspraken gemaakt met ontwikkelaars. Meerdere deelgebieden van De Horn zijn afgelopen 4 jaar gerealiseerd en bewoond.

Ruimtelijk plannen

Om de ontwikkeling van De Horn mogelijk te maken, en afspraken te maken over de gewenste kwaliteit, zijn er verschillende ruimtelijke plannen nodig.

Bouwwegen

Parkeer auto’s of busjes niet op bouwwegen! Het overige verkeer wordt hierdoor belemmerd. Laat ook geen afval en grond in de openbare ruimte achter. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente controleren hier streng op. Laat dit ook weten aan de aannemers die voor u werken.

Afsluiting vaarwegen

Vanaf juni 2020 tot juni 2023 wordt er gewerkt aan de Vliet. U kunt deze route dan niet gebruiken om van- en naar het Oegstgeesterkanaal te varen. U kunt in deze periode wel met uw boot via de Vlietmeander onder de nieuwe voetgangersbrug door varen.

Naar het overzicht