De Horn

Het gebied tussen de Collegiantenstraat, de Oegstgeesterweg en het Oegstgeesterkanaal wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied in en aan het water. Er komen maximaal 410 woningen en een park.

Het appartementengebouw op de voormalige gemeentewerf en de nieuwe woningen achter de Collegiantenstraat zijn ook onderdeel van dit plan.

Water en groen

De Horn wordt een mooie woonwijk omringd door water en groen. De huidige Vliet wordt verlengd en slingert door de wijk heen. Binnen het plangebied ligt een Merovingisch grafveld. Het grafveld dateert uit ongeveer 560-725 na Christus. Het is een beschermd grafveld en is zeldzaam binnen Europa. Omdat er niet op gebouwd mag worden, wordt het als park ingericht.

Bouwen in fases

De Horn wordt in fases bebouwd. Voor een groot deel van De Horn zijn inmiddels afspraken gemaakt met ontwikkelaars. Een aantal delen van De Horn is al gebouwd en bewoond. De meeste bouwactiviteiten vinden nu plaats in het hart van de wijk.

Ruimtelijk plannen

Om de ontwikkeling van De Horn mogelijk te maken, en afspraken te maken over de gewenste kwaliteit, zijn er verschillende ruimtelijke plannen nodig.

Bouwwegen

Parkeer auto’s of busjes niet op bouwwegen! Het overige verkeer wordt hierdoor belemmerd. Laat ook geen afval en grond in de openbare ruimte achter. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente controleren hier streng op. Laat dit ook weten aan de aannemers die voor u werken.

Afsluiting vaarwegen

Vanaf juni 2020 tot juni 2023 wordt er gewerkt aan de Vliet. U kunt deze route dan niet gebruiken om van- en naar het Oegstgeesterkanaal te varen. U kunt in deze periode wel met uw boot via de Vlietmeander onder de nieuwe voetgangersbrug door varen.

Daarnaast is in verband met de aanleg van de verkeersbrug Merovingenlaan de Vliet afgesloten in de periode van 2 juli 2020 tot 2 december 2020.

Naar het overzicht