De Horn

Het gebied tussen de Collegiantenstraat, de Oegstgeesterweg en het Oegstgeesterkanaal wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied in en aan het water. Er komen maximaal 410 woningen en een park.

Het appartementengebouw op de voormalige gemeentewerf en de nieuwe woningen achter de Collegiantenstraat zijn ook onderdeel van dit plan.

Water en groen

De Horn wordt een mooie woonwijk omringd door water en groen. De huidige Vliet wordt verlengd en slingert door de wijk heen. Binnen het plangebied ligt een Merovingisch grafveld. Het grafveld dateert uit ongeveer 560-725 na Christus. Het is een beschermd grafveld en is zeldzaam binnen Europa. Omdat er niet op gebouwd mag worden, wordt het als park ingericht.

Bouwen in fases

De Horn wordt in fases bebouwd. Voor een groot deel van De Horn zijn inmiddels afspraken gemaakt met ontwikkelaars. Een aantal delen van De Horn is al gebouwd en bewoond. De meeste bouwactiviteiten vinden nu plaats in het hart van de wijk.

Het Nieuwe Lint

De ontwikkeling van het eerste deelgebied, Het Nieuwe Lint, is grotendeels afgerond. Het Nieuwe Lint is het gebied tussen de Oegstgeesterweg en de Vliet. Er zijn 10 rijwoningen gebouwd en er zijn bouwkavels. Alle beschikbare kavels zijn verkocht. Sommige kavels zijn al bebouwd.

Bouwkavels Het Nieuwe Lint

De kavels liggen aan de kant van de Oegstgeesterweg en zijn al bouwrijp. Zij hebben hun ingang aan een laan die langs de Vliet loopt. Op deze kavels laten particulieren – volgens een aantal voorwaarden – zelf een huis bouwen. De bouwwerkzaamheden op de kavels vinden dus los van elkaar plaats volgens een eigen planning. Enkele woningen zijn inmiddels opgeleverd, op de andere kavels wordt gebouwd of start de bouw binnenkort.

Fase Vliet, Vlietmeander en Vlieteiland

Begin 2016 hebben de gemeente en ontwikkelaar BPD afspraken gemaakt over de ontwikkeling van ‘het hart’ van De Horn. In het gebied tussen het Moleneind, de Collegiantenstraat en de Korte Voorhouterweg gaat BPD maximaal 192 woningen en appartementen realiseren.

Karakteristieke buurtjes

Het gebied wordt in drie fases ontwikkeld: de fases Vlietmeander, Vliet en Vlieteiland. Deze drie deelgebieden worden verbonden door een hoofdroute, waarlangs een aantal karaktervolle buurtjes komen, met woningen rondom groene pleintjes. De oude Vliet wordt in ere hersteld en slingert door het gebied heen. De Horn wordt een ruim opgezette woonwijk waar water en groen een belangrijke rol spelen. Er komen:

  • rijwoningen
  • herenhuizen en
  • appartementen aan het park
  • sociale en scherp geprijsde koopwoningen
  • twee-onder-een-kapvilla’s met de achtertuin aan open vaarwater.

Bewoners hebben meegedacht over de speeltoestellen (pdf, 645 KB) voor de speelplekken van fase Vlietmeander.

Het Merovechpark

In het plangebied van De Horn ligt een bijzonder monument: het Merovingisch grafveld. Dit grafveld is tussen 560-725 na Christus gebruikt door de Merovingers, een volk dat over een deel van West Europa heerste. Merovech is de naam van een koning van de Merovingers. Het grafveld is een rijksmonument en ligt diep onder de grond. Binnen De Horn wordt boven het veld het Merovechpark aangelegd. In het park kan gewandeld en gespeeld worden. Ook krijgt u er een beeld van het leven van de Merovingers.

Volgende fases

Als de genoemde deelgebieden zijn ontwikkeld, blijven er nog een paar plekken in De Horn over die nog bebouwd moeten worden. De gemeente is geen eigenaar van deze gronden. Over de ontwikkeling van deze gebieden volgt later informatie.

Ruimtelijk plannen

Om de ontwikkeling van De Horn mogelijk te maken, en afspraken te maken over de gewenste kwaliteit, zijn er verschillende ruimtelijke plannen nodig.

Bestemmingsplan

Het bebouwen van De Horn is geregeld in een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 8 februari 2012 onherroepelijk geworden.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

Hoe De Horn wordt ingericht met woningen en openbare ruimte is vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Met het oog op de gewijzigde marktomstandigheden en de vraag vanuit de markt voor een flexibele uitwerking is er in 2012 een nieuw stedenbouwkundig concept ontwikkeld. Het voorlopig stedenbouwkundig plan is door de gemeenteraad op 5 juli 2012 vastgesteld. De gewenste uitstraling van de wijk (kwaliteit) is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe de toekomstige bebouwing en openbare ruimte eruit moet komen te zien. Er is uitleg over:

  • het beoogde architectuurbeeld
  • de gewenste sferen en inrichtingsprincipes van de openbare ruimte
  • het materiaal- en kleurgebruik in het nieuwe woongebied.

Uitwerkingsplan

Op basis van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan wordt voor elk deelgebied een uitwerkingsplan gemaakt.

Naar het overzicht