Actieplan Verkeersveiligheid

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Rijnsburg
  • Katwijk aan Zee
  • Katwijk Noord
  • Valkenburg
  • Katwijk aan den Rijn

Met het Actieplan Verkeersveiligheid kijken we op welke plekken in de gemeente extra aandacht nodig is voor verkeersveiligheid. Ook vragen we aandacht voor veiliger gedrag in het verkeer, vooral rond scholen en speelplekken.

Bekijk het Actieplan Verkeersveiligheid

Aanleiding

Het wordt steeds drukker op straat. Ook het gedrag van mensen in het verkeer verandert. Hierdoor gebeuren vaker ongelukken, vallen er meer slachtoffers en voelen mensen zich sneller onveilig op de weg. Vooral (fietsende) jongeren en senioren ervaren vaker problemen in het verkeer. Met het Actieplan Verkeersveiligheid willen we ervoor zorgen dat iedereen veilig kan (blijven) deelnemen aan het verkeer.

Knelpunten

Samen met de wijkraden, wijkagenten, lokale fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een top 10 van knelpunten opgesteld. Op deze plekken zijn maatregelen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren:

Actuele maatregelen

Op de Oegstgeesterweg in Rijnsburg waren regelmatig onveilige situaties voor voetgangers die overstaken, het knipperende verkeerslicht was erg onduidelijk voor verkeer. Daarom is maandag 25 maart het bestaande verkeerslicht vervangen door nieuwe zebrapadborden. Deze borden hebben knipperende verlichting als een voetganger op de knop drukt om over te steken. Het is nu direct duidelijk dat hier een zebrapad is waar voetgangers voorrang moeten krijgen, zo is de situatie veiliger voor voetgangers en duidelijker voor auto's en fietsers.

Bij de op- en afrit N206 aan de Ambachtsweg/Hoorneslaan ontstaan regelmatig onveilige situaties met autoverkeer en overstekende (brom)fietsers. We zijn hier gestart met een verkeersveiligheidsproef. Tijdens de proef houden we de wachtrijen en de reistijd rond het kruispunt bij en houden we de verkeerssituatie in de gaten. We verzamelen informatie en gegevens over wat er gebeurt, dit helpt ons uiteindelijk te beslissen of we verkeerslichten moeten plaatsen of oversteken verplaatsen of verwijderen. De proef wordt in 2 fases uitgevoerd:

Fase 1:

Vanaf 19 april zijn vanuit beide rijrichtingen twee rijstroken aangepast naar één rijstrook. Verkeer dat afslaat naar de N206 gebruikt dus dezelfde strook als verkeer dat rechtdoor gaat.

De huidige verkeersmaatregelen van de proef blijven staan t/m 21 oktober 2024. Door werkzaamheden aan de Zeilmakerstraat moeten fietsers omrijden via het fietspad aan de noordzijde Hoorneslaan, waardoor meer fietsverkeer zal oversteken bij de afrit N206. Door positieve ervaringen van de huidige situatie van de proef, dat de verkeersmaatregelen al aanwezig zijn en de aannemer eerder kan beginnen laten wij de verkeersmaatregelen staan tot en met 21 oktober 2024.

Fase 1:

Vanaf 21 oktober tot en met 21 december 2024 sluiten ook de fietsoversteken over de N206 (vanaf de rotonde Ambachtsweg tot de Boerslaan) en de fietsoversteek over de Hoorneslaan. Het zal daardoor drukker worden op het fietspad aan de overzijde, tussen de Parsstraat en Zeilmakersstraat. Vanwege het extra fietsverkeer passen we het verkeerslicht bij de Boerslaan aan, waardoor deze vaker en langer groen is voor de overstekende fietsers.

Geplande maatregelen

De ruimte op de boulevard voor de fietsers en wie er voorrang moet krijgen bij de zijstraten, is niet voor iedereen even duidelijk. Om de boulevard in Katwijk veiliger te maken voor verkeer, gaan we in de nazomer van 2024 maatregelen nemen. 

De fietsstroken krijgen extra belijning met symbolen (symbool van een fiets op de fietsstrook) en de zijstraten krijgen stenen in plaats van asfalt. Snelle fietsers, zoals wielrenners, krijgen een aparte strook op de rijbaan, zodat andere fietsers rustiger kunnen fietsen op het verhoogde fietspad aan de boulevard. 

Om het effect van deze maatregelen te bepalen en welke andere wensen inwoners hebben, hadden we t/m 20 juni 2024 een digitale vragenlijst verspreid via de krant, de digitale nieuwsbrief en met bordjes op de boulevard. De uitkomsten vanuit deze vragenlijst worden nu verzameld en bekeken. 

De verkeersregels bij dit kruispunt zijn voor veel mensen onduidelijk. We onderzoeken hoe we de verkeersregels voor weggebruikers kunnen verduidelijken. De 2 parkeerplaatsen aan de kant van de Koningin Julianalaan moeten een laad- en losplek worden. Zo voorkomen we dat de rijbaan wordt geblokkeerd door auto’s die daar in- en uitparkeren.

Op sommige plekken ontstaan opstoppingen door verkeer dat wacht om over te steken. We willen meer ruimte maken bij de oversteekplaatsen zodat het veiliger blijft op het fietspad en het fietsverkeer beter kan doorstromen.

Door de inrichting van het plein aan de Turfmarkt, valt de kruising minder goed op. Om de voorrangssituatie te verduidelijken, willen we extra verkeersborden en belijning plaatsen. Fietsnietjes moeten voorkomen dat fietsers over de stoep rijden of hun fiets verkeerd parkeren.

Op de Valkenburgseweg rijdt veel (groot) autoverkeer. Om de weg veiliger in te richten voor fietsers, willen we een bredere fietsstrook maken en de maximum snelheid verlagen naar 30 kilometer per uur.

Op de Voorhouterweg en Bankijkerweg rijdt verkeer te hard over de kruisingen. Dit maakt het oversteken en invoegen lastig. Tot we de weg herinrichten en de maximum snelheid verlagen, willen we extra verkeersborden plaatsen.

Het is druk op de fietsroute langs het parkeerterrein aan de Noordduinse weg richting het strand. Om hier meer ruimte te geven aan fietsers willen we hier een zogeheten ‘fietsstraat’ maken. De auto mag hier als ‘gast’ meerijden naar het parkeerterrein.

De Hoofdstraat is ingericht met veel groen en verschillende stenen elementen op en langs de weg. De verkeerssituatie is hierdoor niet duidelijk en heeft niet iedereen goed zicht op de weg. We onderzoeken hoe we verkeerssituatie op dit punt kunnen verduidelijken.