Sociaal en cultureel jongerenwerk

In Katwijk is veel te doen voor de jeugd en jongeren. Verschillende jongerencentra, wijkverenigingen, buurtcomités, buurthuizen en allochtonenorganisaties organiseren activiteiten op sociaal, cultureel en (re)creatief gebied.

De Stichting Welzijnskwartier organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren:

Jongeren op straat (JOS)/Sporten op straat (SOS)

Jongeren van 12 jaar en ouder besteden hun vrije tijd niet altijd goed en zinvol. Vaak ontmoeten ze elkaar op straat en bewegen ze onvoldoende. Dat veroorzaakt soms overlast en onveiligheid in de buurt.

Jongerenwerkers van het JOS-team van Stichting Welzijnskwartier spreken de jongeren op straat aan, signaleren wensen, behoeftes, problemen en ambities bij hen en motiveren hen om mee te doen met de JOS- en SOS-activiteiten. 

Stichting Welzijnskwartier:

  • geeft cursussen en workshops aan vrijwilligers van diverse non-profitorganisaties
  • begeleidt en ondersteunt vrijwilligersorganisaties, zoals wijkverenigingen, buurtcomités, jongerensociëteiten en allochtonenorganisaties
  • website Doe mee in Katwijk

Op de website van Stichting Welzijnskwartier staat een overzicht van jongerencentra en wijkverenigingen die meer activiteiten organiseren.

Kattuk.nl: van, voor en door jongeren

Kattuk.nl is dé website van, voor en door Katwijkse jongeren van 16 tot 24 jaar. Op de site vind je veel nieuws, een uitgaansagenda, vrije tijdsbestedingen én  (actuele) informatie over onder meer sport, studie, wonen, werken en geld, gezondheid, rechten en plichten, problemen en verwijzingen naar bijbehorende hulpverlenende instanties.