Leerplicht

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ouders zijn verplicht om hun kind in te schrijven op een school én moeten er ook voor zorgen dat hun kind echt naar school toe gaat.

Nederlanders hebben leerplicht totdat ze 16 jaar zijn.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt voor leerlingen van 16 tot 18 jaar. Een leerling met een kwalificatieplicht gaat elke dag naar school of kiest voor een combinatie van werken en leren.

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar controleert of ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en kinderen naar school gaan.

Meer informatie

Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) - Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden