Jeugdhulp

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.

Niet alleen bij grote problemen, maar juist ook bij alledaagse twijfels of vragen over bijvoorbeeld:

 • zwangerschap en bevalling
 • tienerzwangerschappen
 • opvoeding van peuters, kleuters, kinderen, pubers
 • veilig internet
 • onderwijs
 • scheiding
 • stiefouders
 • verslaving

Preventie

Het Centrum voor Jeugd en Gezin zet, waar nodig, ook in op preventie, zo zijn er verschillende:

 • cursussen;
 • ouderbijeenkomsten;
 • en opvoedcursussen.

Kijk voor een actueel aanbod op de website van het CJG:

Voor vragen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u ook contact opnemen via:

 • telefoon: (088) 25 42 384

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een samenvoeging van het consultatiebureau en de schoolartsendienst en is ook te vinden in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het doel van de JGZ is om kinderen zo goed mogelijk te helpen om zich te ontwikkelen. Er wordt nauw samengewerkt met ouders, scholen, de andere partners in het CJG en specialistische hulpverleningsinstanties.  Een kind wordt meerdere keren uitgenodigd voor een controle-onderzoek. De JGZ let op de lichamelijk geestelijke en sociale ontwikkeling van het kind. Als het nodig is, begeleidt de JGZ de ouder/verzorger en het kind kortdurend. Voor langdurige behandeling of ingewikkeldere problemen verwijst de JGZ door naar andere instanties.

Jeugd- en Gezinsteams

De Jeugd- en Gezinsteams Katwijk en Rijnsburg zijn een uitbreiding van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en zijn dicht bij de gezinnen te vinden. Ze bieden advies en hulp. Als het probleem wat groter is dan maakt het Jeugd- en Gezinsteam samen met de jeugdige en/of de ouders een plan voor ondersteuning: 1Gezin1Plan. Ze kijken wat jeugdigen en ouders of familie zelf kunnen doen en soms wordt bijvoorbeeld de school of de peuterspeelzaal ook betrokken.

Samen met het gezin bekijkt het Jeugd- en Gezinsteam of andere hulpverleners ingeschakeld moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij schulden, hulp voor de ouder, of zelfs specialistische jeugdhulp.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke stichting. Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg. U kunt bij het AKJ terecht met vragen en/of klachten over een Bureau Jeugdzorg, de gezinsvoogdij, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), zorginstellingen en pleegzorg.

Ook kunt u ondersteuning krijgen bij vragen of klachten over landelijk werkende instellingen voor (gezins)voogdij en jeugdreclassering en over regionaal werkende instellingen.