Individuele studietoeslag

Volgt u een opleiding waarmee u recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)? Bent u daarnaast door een beperking niet in staat tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar heeft u wel mogelijkheden om te werken? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele studietoeslag.

U kunt een studietoeslag ontvangen voor maximaal 4 jaar. Voor het beoordelen of u door een beperking niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel kunt werken, vraagt de gemeente advies op bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Individuele studietoeslag aanvragen

Contact

Voor vragen kunt u bellen met het Wijkteam van de gemeente:

  • (071) 406 50 00