Studietoeslag

Volgt u een opleiding waarmee u recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)? En bent u daarnaast vanwege een medische beperking niet in staat om naast uw studie bij te verdienen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele studietoeslag.

U kunt een studietoeslag ontvangen voor maximaal 4 jaar. Voor het beoordelen of u door een medische beperking niet in staat bent om naast uw studie structureel bij te verdienen, vraagt de gemeente advies op bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Inloggen met DigiD Studietoeslag aanvragen

Contact

Voor vragen kunt u bellen met het Wijkteam van de gemeente:

  • (071) 406 50 00

Meer weten over wat u kunt doen als u te weinig geld heeft om kinderopvang te betalen?

De gemeente Katwijk stelt geldplannen beschikbaar aan haar inwoners in verschillende omstandigheden. De geldplannen helpen om meer uit je geld te halen. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties en stichtingen. Bezoek de website Startpunt Geldzaken om te zien bij welke organisatie je terecht kunt. Of voor meer informatie over de verschillende regelingen binnen de gemeente Katwijk. De geldplannen kunnen anoniem worden gebruikt, zodat uw privacy is gewaarborgd.