Uitkering dak- en thuislozen

Als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kunt u een uitkering aanvragen. De uitkeringen voor dak- en thuislozen worden geregeld door de gemeente Leiden via het Servicepunt Werk en Inkomen. 

Dak- en thuislozen kunnen zich onder bepaalde omstandigheden inschrijven op het adres van dagopvang De Nieuwe Energie in Leiden. Wanneer u toestemming krijgt voor deze inschrijving kunt u op basis van dit adres een uitkering aanvragen bij het Servicepunt Werk en Inkomen.

Meer informatie en inschrijven

Voor uw inschrijving moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen. U krijgt dan een gespreksbevestiging en een aanvraagformulier mee. Ongeveer een week later krijgt u een afspraak met een intakeconsulent.

In bepaalde noodsituaties kunt u een voorschot krijgen.

Servicepunt Werk en Inkomen

Bezoekadres:

Stadsbouwhuis
Langegracht 72
2312 NH Leiden
Telefoon: (071) 516 74 74

  • opvang dak- en thuislozen