Kwijtschelding gemeentebelastingen en heffingen

Als u niet in staat bent om de aanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling, dan kunt u om kwijtschelding verzoeken. Of u daarvoor in aanmerking komt, kunt u zelf berekenen op de website van de BSGR.

Als u voor kwijtschelding in aanmerking denkt te komen, moet u zo snel mogelijk na ontvangst van de belastingaanslag een verzoek om kwijtschelding aanvragen.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) hanteert de 100% norm voor de verlening van kwijtschelding. Dat wil zeggen dat iemand met een inkomen op bijstandsniveau bijna altijd in aanmerking komt voor kwijtschelding, tenzij er sprake is van vermogen zoals bijvoorbeeld spaargeld of eigen woning.