Fraude en boete

Fraude wordt streng gestraft. U moet bij fraude het bedrag wat u onterecht heeft ontvangen terugbetalen en u betaalt als boete hetzelfde bedrag nog een keer. U betaalt het bedrag dus dubbel terug.

Als blijkt dat u vaker fraudeert dan wordt de boete zelfs 150% van het teveel ontvangen bedrag. Ook kan dan de betaling van de uitkering 3 maanden stopgezet worden.

De gemeente kijkt bij het opleggen van een boete naar de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de persoon. We maken hierin het volgende onderscheid:

 • 100% boete bij bewezen opzet (willens en wetens)
 • 75% boete bij bewezen grove schuld (grove onachtzaamheid)
 • 50% boete bij geen opzet, wel verwijtbaar
 • 25% boete bij verminderde verwijtbaar

Wat is een fraudevordering

Als u teveel uitkering ontvangt omdat u:

 • onvolledige informatie
 • te laat informatie
 • onjuiste informatie

aan ons doorgeeft, pleegt u fraude.

Het bedrag wat teveel aan uitkering is ontvangen, wordt teruggevorderd en als fraudevordering geregistreerd.

Om welke gegevens gaat het bijvoorbeeld?

 • U hebt een erfenis ontvangen.
 • U hebt meer inkomsten gehad dan bij ons bekend.
 • U hebt een woning of bezittingen in het buitenland.
 • U volgt een opleiding.
 • U woont samen.
 • U woont niet op het adres waar u staat ingeschreven.
 • Er wonen anderen op uw adres die niet staan ingeschreven.
 • U krijgt weleens geld voor schoonmaak- of oppaswerk.
 • U hebt een eenmalige afkoop van pensioen ontvangen.

Als dit soort gegevens niet bekend zijn bij uw klantmanager van de afdeling Samenleving, dan wordt dat gezien als fraude.

Voorbeelden van berekening hoogte boete en terugvordering

Deze voorbeelden gelden bij een boete van 100%:

  Bedrag fraude Bedrag boete Terugbetalen
Eerste keer fraude € 9.000 € 9.000 € 18.000
Herhaalde fraude € 9.000 € 13.500 € 22.500

Als u vaker fraudeert, kan uw uitkering 3 maanden niet worden betaald aan u.