Maatschappelijke opvang

Voelt u zich niet meer veilig in uw relatie of thuissituatie? Vallen er thuis wel eens klappen? Bent u dakloos of dreigt u dakloos te raken? Dan kunt u terecht bij een aantal instanties.

Veilig thuis

Veilig Thuis luistert naar u, geeft advies en informatie en denkt mee over oplossingen. Als er hulp van buitenaf nodig is, verwijzen zij u door naar de juiste hulp.

Maatschappelijke opvang

Heeft u uw thuissituatie al dan niet gedwongen verlaten en bent u niet in staat om snel onderdak te regelen? Heeft u behoefte aan tijdelijk onderdak of een schuiladres?

De Binnenvest Maatschappelijke Opvang Organisatie verzorgt opvang en begeleidt mensen die om verschillende redenen dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken.

Opvang dak- en thuislozen

De opvang van dak- en thuislozen wordt geregeld via de Stichting De Binnenvest. Deze organisatie biedt dagopvang, nachtopvang, crisisopvang, sociaal pension en begeleid wonen.

Tijdelijke opvang

Bent u dakloos of dreigt u dat te worden? De website van Opvangatlas helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning.