Maatschappelijke opvang

Als u dakloos bent of dreigt het te worden, kan de gemeente helpen met opvang en/of ambulante begeleiding. Heeft uw verhuurder aangegeven dat u uw huis uit moet? Of weet u om een andere reden op welke datum u dakloos gaat worden? Kom zo snel mogelijk langs. Hoe eerder u aanklopt, hoe beter we kunnen helpen. Misschien kunnen we samen zelfs voorkomen dat u uw huis kwijtraakt.

Wat kan de gemeente voor u betekenen?

We helpen u op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door in te zetten op het voorkomen dat u uw huis kwijtraakt, daarnaast begeleiding bij allerlei praktische, sociale en persoonlijke zaken, en indien nodig opvang. 

Met wie neemt u contact op?

  • Bel tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 8.30  t/m 17.00 uur) met de gemeente Katwijk via 071 406 50 00.
  • De Binnenvest heeft wekelijks op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur een spreekuur in 't Kwadrant, Schimmelpenninckstraat 10.
  • Buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag voor 8.30 uur en na 17.00 uur en op zaterdag en zondag) kunt u zich melden bij de Nieuwe Energie in Leiden als u dakloos bent. Dit is een plek waar u een bed kunt krijgen, kunt douchen, kleren kunt wassen, ’s ochtends kunt ontbijten en waar u ’s avonds een warme maaltijd kunt nuttigen. Het adres van de dag- en nachtopvang Nieuwe Energie is Papegaaisbolwerk 25, Leiden. Zij zullen u de eerstvolgende werkdag verwijzen naar de gemeente Katwijk.

Zijn er voorwaarden aan verbonden?

Deze hulp is er voor iedereen met een legale verblijfstatus die binding heeft met de Duin- en Bollenstreek en dakloos is geworden of verwacht zeer binnenkort dakloos te worden. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Bel naar 071 406 50 00. We zoeken het graag voor u uit. 

Opvanglocaties

Het SPIL

Oude Rijn 59
2312 HC Leiden
Inloop jongeren maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur.

De Nieuwe Energie (dag- en nachtopvang)

Papegaaisbolwerk 25
2312 LX Leiden
Inloop elke dag van 9.00 tot 21.00 uur.
Telefoon: 071 512 86 51

Overige hulp

Opvangatlas

U kunt ook een kijkje nemen op de website van de Opvangatlas. De Opvangatlas helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilig situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning.

Veilig Thuis

Veilig Thuis luistert naar u, geeft advies en informatie en denkt mee over oplossingen. Als er hulp van buitenaf nodig is, verwijzen zij u door naar de juiste hulp.