Algemene gezondheidszorg

De gemeente moet op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid een aantal taken op het gebied van de volksgezondheid uitvoeren. Hiervoor is samen met een aantal regiogemeenten de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden ingesteld.

De GGD Hollands Midden voert de gezondheidstaken van de gemeente uit op het gebied van de gezondheidszorg, zoals: 

  • vaccinatiecampagnes
  • bestrijding grieppandemie en TBC
  • jeugdgezondheidszorg
  • voorlichting over gezondheid
  • huiselijk geweld
  • verslavingsproblematiek