Starterslening

De Starterslening is voor mensen die net wat extra willen lenen om hun eerste woning te kunnen kopen. Met de Starterslening kunt u namelijk het verschil tussen de prijs van de woning en de (eerste) hypotheek overbruggen.

Het aanvragen van een Starterslening kan voor het aankopen van zowel een bestaande woning, als ook een nieuwbouwwoning.

Over de Starterslening

De Starterslening is een hypothecaire lening die wordt aangeboden door de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). De lening bestaat uit 2 delen:

1. Een leningdeel dat annuïtair (met een vast bedrag) wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat toeneemt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening neemt daardoor de eerste 3 jaar altijd toe. Na 3 jaar wordt na een toets bepaalt of uw inkomen hoog genoeg is om rente en aflossing te betalen. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op de Starterslening en de Combinatielening af.

Kosten SVn Starterslening

 • Notariskosten
 • Afsluitkosten bij SVn, de organisatie die de Starterslening verstrekt en beheert
 • Borgtochtprovisie NHG
 • Eventueel kosten voor een taxatierapport of financieel advies.  

Wie kan een Starterslening aanvragen?

 • U bent als aanvrager 18 jaar of ouder en heeft de afgelopen 3 jaar in Katwijk gewoond, of
 • U heeft van de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in de gemeente Katwijk gewoond.

Voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening

 • Met de Starterslening kunt u zowel een bestaande woning aankopen, als een nieuwbouwwoning
 • De woning die u wilt kopen staat in de gemeente Katwijk
 • U koopt voor het eerst een woning
 • De aankoopkosten van de woning zijn maximaal € 435.000,- (kostengrens NHG 2024).

Berekening bedrag Starterslening

Het verschil tussen de maximaal te verkrijgen eerste hypotheek (volgens de richtlijnen van de NHG) en de totale kosten voor de aankoop van een woning mag niet meer bedragen dan 20% van de koopsom met een maximum van € 50.000,-. De eerste hypotheek moet worden verstrekt onder de Nationale Hypotheek Garantie en de rentevast periode moet minimaal 10 jaar zijn. De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar. 

Hoogte en aflossing lening

Het bedrag wat u mag lenen wordt bepaald door de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen. De eerste 3 jaar is de starterslening rente- en aflossingsvrij. Na 3 jaar is er een hertoets. Er wordt dan berekend of u genoeg inkomen heeft om rente en aflossing te betalen. Bekijk alle voorwaarden op de website van SVn.

Hoe vraag ik een Starterslening aan?

1. U heeft een toewijzingsbrief van de gemeente nodig om de Starterslening bij de SVn aan te kunnen vragen. Deze brief verklaart dat aan de gemeentelijke verordening wordt voldaan.

De toewijzingsbrief vraagt u aan door een e-mail te sturen naar mevrouw A. van Nieuwkoop a.vannieuwkoop@katwijk.nl met daarin de volgende informatie:

 • Huidige NAW gegevens van de koper;
 • Geboortedatum van de koper;
 • Adres en aankoopsom van de nieuw woning.

2. Met de toewijzingsbrief van de gemeente kunt u een Starterslening aanvragen bij de SVn.

Starterslening aanvragen via SVn

Meer informatie

 • Voor vragen over de Starterslening kunt u contact opnemen met SVn.
 • Vraag uw makelaar naar uw mogelijkheden voor een Starterslening. Hij/zij kan u helpen met de aanvraag.
 • Voor algemene vragen of vragen over de toewijzingsbrief kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Nieuwkoop van de gemeente Katwijk: Contact en openingstijden | Gemeente Katwijk