Starterslening

De starterslening biedt startende kopers met een klein budget de mogelijkheid om een eigen woning in Katwijk te kopen. Het is een soort ‘tweede hypotheek’. Hiermee kunt u het verschil tussen de hypotheek die u als starter maximaal kunt krijgen en de totale kosten voor de aankoop van een woning overbruggen.

U krijgt alleen een starterslening voor het kopen van een bestaande woning, en niet voor nieuwbouw woning.

De Starterslening bestaat uit 2 delen:

1. Een leningdeel dat annuïtair (met een vast bedrag) wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat toeneemt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening neemt daardoor de eerste 3 jaar altijd toe. Na 3 jaar wordt na een toets bepaalt of uw inkomen hoog genoeg is om rente en aflossing te betalen. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op de Starterslening en de Combinatielening af.

Wie kan een starterslening aanvragen?

 1. U bent als aanvrager 18 jaar of ouder, ingezetene van de gemeente Katwijk en heeft de afgelopen 3 jaar in Katwijk gewoond, of
 2. U bent als aanvrager 18 jaar of ouder, géén ingezetene van de gemeente Katwijk, maar heeft van de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in de gemeente gewoond.
Starterslening aanvragen via SVn

Voorwaarden aanvragen starterslening

 • De koopwoning die u wilt kopen staat in de gemeente Katwijk. Dit is een al bestaande woning.
 • De aankoopkosten voor een bestaande woning mogen niet hoger zijn dan € 310.000,- (kostengrens NHG 2020).
  Aankoopkosten zijn: de koopsom plus maximaal 6% bijkomende kosten (Alleen voor de berekening van de maximale hoogte van de Starterslening hanteert het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) het maximale percentage aan bijkomende kosten.).
 • De bijkomende kosten (overdrachtsbelasting, taxatiekosten, notariskosten, makelaarskosten, afsluitkosten reguliere hypotheek) moeten binnen het totaalbedrag van €310.000,- vallen en zijn altijd voor eigen rekening. Dit betekent dat de koopsom van de woning onder de €310.000,- dient te liggen.

Kosten SVn Starterslening

 • Afsluitkosten: €750,-. Deze kosten worden inhouden op de hoofdsom van de SVn Starterslening.
 • Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is 0,7% over de hoofdsom. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Starterslening.
 • Hertoetskosten: €155,-.

Berekening bedrag starterslening

Het verschil tussen de maximaal te verkrijgen eerste hypotheek (volgens de richtlijnen van de NHGen de totale kosten voor de aankoop van een woning mag niet meer bedragen dan 20% van de koopsom met een maximum van € 30.000.
De hypotheek moet worden verstrekt onder de Nationale Hypotheek Garantie en heeft een rentevaste periode van minimaal 10 jaar. 

Hoogte en aflossing lening

Het bedrag wat u mag lenen wordt bepaald door de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen. De eerste 3 jaar is de starterslening rente- en aflossingsvrij. Na 3 jaar is er een hertoets. Er wordt dan berekend of u genoeg inkomen heeft om rente en aflossing te betalen.

Bijkomende kosten

Voor de berekening van de totale financiering gaat het SVn uit van de werkelijke kosten, volgens de normen en voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie.

Meer informatie

Hebt u vragen?

 • neem contact op met SVn
 • vraag uw geldverstrekker/tussenpersoon naar de mogelijkheden en voorwaarden van een starterslening.
  Hij/zij kan u helpen met het aanvragen van de Starterslening.