Kabels en leidingen leggen

Alleen beheerders van nuts- en telecommunicatievoorzieningen mogen kabels en leidingen in de openbare grond leggen. Voor overige bedrijven en particulieren is dit verboden.

  • Voor klein werk geldt alleen een graafmeldplicht. Klein werk:
    • is in maximaal 3 werkdagen helemaal klaar en
    • wordt uitgevoerd in het bestaand tracé en
    • heeft weinig invloed op de omgeving.
    • klein werk meldt u minimaal 3 werkdagen voor aanvang van het werk.
  • Voor het overige werk geldt een vergunnings- én graafmeldplicht

Vergunningen meldt u minimaal 8 weken voor aanvang van het werk en de daaraan gerelateerde graafmelding 10 werkdagen.

De aanvraag en melding wordt via het LTC-M&V portaal ingediend. Daarvoor heeft u een LTC-account nodig. U kunt deze zelf aanvragen via de LTC website: www.ltcworld.com. De LTC helpdesk is bereikbaar via: of 088 - 21 00 350.

Hieronder de leges en herstraattarieven voor 2019. Deze kosten worden via de vergunningsaanvraag met u verrekend.

Leges vergunningaanvraag

Basis legestarief € 192,90
Verhoogd per strekkende meter € 1,65

Tarieven 2019

De tarieven zijn gebaseerd op de VNG leidraad (her-) straatwerkzaamheden NH (tariefklasse B; herbestrating door de netbeheerder met 3 maanden onderhoud).

  Uitvoeringskosten Eenheid Zand Klei
klinkers <15 m2 - m2 € 10,38 € 24,78
klinkers >15 m2 - m2 € 4,54 € 9,84
klinkers >100 m2 - m2 € 4,02 € 8,75
tegels <15 m2 - m2 € 1,24 € 5,21
tegels >15 m2 - m2 € 0,95 € 2,14
tegels >100 m2 - m2 € 0,90 € 2,02
troittorband - m2 € 1,46 € 3,83
opsluitband - m2 - € 0,36
berm € 1,90 m2 € 0,25 € 0,25
gazon + plantsoen + beplanting <50 m2 € 250,00 m2    
gazon + plantsoen + beplanting >50 m2 € 3,60 m2    
asfalt herstel (per opbreking) € 3.000,00 m2 - -
beheerkosten lasgat/sleuf <50 meter € 41,50 m2    
beheerkosten lasgat/sleuf >50 meter € 114,10 m2    

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via: