Kabels en leidingen leggen

Alleen beheerders van nuts- en telecommunicatievoorzieningen mogen kabels en leidingen in de openbare grond leggen. Voor overige bedrijven en particulieren is dit verboden.

  • Voor klein werk geldt alleen een graafmeldplicht. Klein werk:
    • is in maximaal 3 werkdagen helemaal klaar en
    • wordt uitgevoerd in het bestaand tracé en
    • heeft weinig invloed op de omgeving.
    • klein werk meldt u minimaal 3 werkdagen voor aanvang van het werk.
  • Voor het overige werk geldt een vergunnings- én graafmeldplicht

Vergunningen meldt u minimaal 8 weken voor aanvang van het werk en de daaraan gerelateerde graafmelding 10 werkdagen.

De aanvraag en melding wordt via het LTC-M&V portaal ingediend. Daarvoor heeft u een LTC-account nodig. U kunt deze zelf aanvragen via de LTC website: www.ltcworld.com. De LTC helpdesk is bereikbaar via: support@andes.nl of 088 - 21 00 350.

Hieronder de leges en herstraattarieven voor 2020. Deze kosten worden via de vergunningsaanvraag met u verrekend.

Leges vergunningaanvraag

Scroll de tabel om meer te zien
Basis legestarief € 197,70
Verhoogd per strekkende meter € 1,70

Tarieven 2020

De tarieven zijn gebaseerd op de VNG leidraad (her-) straatwerkzaamheden NH (tariefklasse B; herbestrating door de netbeheerder met 3 maanden onderhoud).

Scroll de tabel om meer te zien
  Uitvoeringskosten Eenheid Zand Klei
klinkers <15 m2 - m2 € 10,66 € 25,44
klinkers >15 m2 - m2 € 4,66 € 10,11
klinkers >100 m2 - m2 € 4,14 € 8,98
tegels <15 m2 - m2 € 1,27 € 5,34
tegels >15 m2 - m2 € 0,97 € 2,19
tegels >100 m2 - m2 € 0,92 € 2,06
troittorband - m2 € 1,50 € 3,92
opsluitband - m2 - € 0,37
berm - m1 € 0,25 € 0,25
gazon + plantsoen + beplanting <50 m2 € 250,00 st    
gazon + plantsoen + beplanting >50 m2 € 3,50 m2    
asfalt herstel (per opbreking) € 3.000,00 p. stk - -
beheerkosten lasgat/sleuf <50 meter € 42,55 p. stk    
beheerkosten lasgat/sleuf >50 meter € 116,95 p. stk    

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via: