Het vervangen van kabels en leidingen door netbeheerders

In bijna iedere stoep liggen kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, drinkwater en telecomvoorzieningen voor woningen en bedrijven. Vooral Liander (elektra en gas) en Dunea (waterleidingen) zijn actief in het vervangen van hun leidingen.

Wat betekent dit voor u?

Informatie en contact

Als u binnen het werkgebied woont, ontvangt u brieven van de netbeheerder. In de brieven staan contactgegevens waar u terecht kunt met vragen of klachten. U ontvangt: 

  • Een brief enkele weken voor het werk start met informatie over welk  het werk er uitgevoerd gaat worden en hoe lang dit gaat duren.
  • Een brief kort voor het werk echt begint met informatie over de aard, plaats, startdatum en duur van de werkzaamheden.
  • Een brief als de levering van elektriciteit, gas of water even onderbroken wordt.

Volgorde vervangen kabels en leidingen

Het vervangen van kabels en leidingen gaat in verschillende stappen:

  • Eerst wordt er een nieuwe leiding gelegd waarop de woningen worden aangesloten.
  • Daarna wordt de oude leiding verwijderd.
  • Als de elektrakabels ook vervangen moet worden gebeurt dit direct na het leidingwerk.

Omdat het vervangen van kabels verschilt met het vervangen van leidingen kan het werk niet tegelijk gedaan worden. Dit betekent dat de bestrating een paar keer wordt opengebroken en dichtgemaakt. Om de overlast kort te laten duren wordt het werk in gedeeltes uitgevoerd. U ziet het werk in de video van Liander:

Werkvolgorde in beeld

Bereikbaarheid en parkeren

Soms wordt de rijweg of parkeerstrook afgesloten. U wordt dan met borden omgeleid. Parkeren kan altijd in de buurt.

Wat doet de gemeente?

De gemeente beoordeelt vooraf het werk en stelt voorwaarden om:

  • de overlast te beperken
  • de (verkeers)veiligheid te bewaken
  • de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden.

Tijdens de uitvoering controleert de gemeente op deze zaken.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten? Bel dan met de contactpersonen die staan in de bewonersbrief. U kunt klachten ook doorgeven via het contactformulier.