Gemeentegrond en ligplaatsen

Snippergroen

Wilt u een groenstrook of stuk openbaar groen (snippergroen) van de gemeente Katwijk kopen? Wacht nog even met uw verzoek tot het eerste kwartaal van 2020. Dan helpen wij u graag.

Op dit moment wordt het beleid rond snippergroen en het illegaal gebruiken van gemeentegrond vernieuwd. Wij verwachten dit af te ronden en vast te stellen in het eerste kwartaal van 2020. Tot dan nemen we geen nieuwe verzoeken voor aankoop van snippergroen meer in behandeling. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Ligplaatsen

Voor woonboten hebt u een ligplaatsvergunning nodig. Ook als u de woonboot wilt verplaatsen.