Sportveld

De identiteit van de Sportvelden is beschreven in de welstandsnota 15. Sportvelden.

U wordt ge├»nformeerd over het profiel van de Sportvelden, de architectuur en wat de welstandsnota wil bereiken met de voorwaarden die zij stelt aan bouwen en verbouwen van de Sportvelden.

Voorwaarden Sportparken

Op deze pagina staan de voorwaarden in eenvoudiger taalgebruik. De stadsbouwmeester toetst de aanvragen aan de vastgestelde welstandsnota en de daarin vastgestelde voorwaarden. Alle vastgestelde voorwaarden waaraan de stadsbouwmeester toetst, vindt u bij 'meer informatie'.

Algemeen

 • Parkachtig karakter bevestigen door middel van toepassen van paviljoenachtige bebouwing.
 • Als meerdere sportverenigingen gebruik maken van eigen bebouwing in hetzelfde sportpark, moet de bebouwing samenhang vertonen met de overige en/of bestaande bebouwing.

Ligging

 • Het individuele gebouw binnen een gebied is in samenhang met de overige bebouwing.
 • Het hoofdgebouw is met de voorgevel gericht op de belangrijkste openbare ruimte.

Massa en vorm

 • Gebouwen hebben per gebied samenhang.
 • Gebouwen hebben een duidelijke geleding.
 • Gebouwen / ensembles hebben architectonische expressie en zijn in uitstraling onderling op elkaar afgestemd.
 • Bebouwing in het gebied zijn duidelijk op elkaar afgestemd.
 • Op-, aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt vormgegeven.

Detaillering

 • Ontwerpaandacht voor alle details.
 • Entreepartijen hebben bijzondere ontwerpaandacht.
 • De detaillering is zorgvuldig met ontwerpaandacht voor alle details.
 • De architectonische uitwerking is per gebied in samenhang.
 • Bijgebouwen zijn eenvoudiger, maar net zo zorgvuldig gedetailleerd als de hoofdmassa.
 • Wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het hoofdvolume.

Materiaal- en kleurgebruik

 • Gevels bestaan uit materialen met een structuur zoals baksteen, houten betimmering en zoveel mogelijk natuurlijke materialen.
 • Het kleurgebruik is terughoudend en in onderlinge samenhang.
 • Accentkleuren die zijn afgestemd op de clubkleuren komen voor, maar zijn niet overheersend.
 • Het kleurgebruik in het gebied sluit aan bij het landschappelijke of parkachtige karakter van het gebied.

Erfafscheidingen

 • Integreren van functionele aan de sport gerelateerde hekken en terreinafscheidingen.
 • Hekken en poorten in een donkere kleur en dienen onopvallend te zijn in het groene en parkachtige karakter.
 • Naar openbaar gebied bij de entree wordt alleen een naamsaanduiding van de sportvereniging toegestaan.

Overige

 • Lichtinstallaties passend bij de overige terreininrichting in het gebied vormgegeven.
 • Lichtinstallaties dienen geen visuele overlast voor omwonenden en in natuurgebieden te geven.