Dorpskern

De identiteit van de dorpskernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg is beschreven in de welstandsnota 2. Dorpskernen.

U wordt geïnformeerd over het profiel van de kernen, de geschiedenis en wat de welstandsnota wil bereiken met de voorwaarden die zij stelt aan bouwen en verbouwen in de dorpskernen.

Voorwaarden Dorpskernen

Op deze pagina staan de voorwaarden in eenvoudiger taalgebruik. De stadsbouwmeester toetst de aanvragen aan de vastgestelde welstandsnota en de daarin vastgestelde voorwaarden. Alle vastgestelde voorwaarden waaraan de stadsbouwmeester toetst vindt u bij 'meer informatie'. 

Algemeen

 • De architectuur en compositie van het gebouw dienen de huidige ruimtelijke kwaliteit te ondersteunen.
 • De algehele verschijningsvorm van gebouwen moet van hoge architectonische kwaliteit zijn.
 • Materialen moeten een hoge kwaliteit hebben en verfijnd gedetailleerd zijn.
 • Kleuren moeten een rustig, natuurlijk palet vormen.
 • Panden moeten aan alle zijden die grenzen aan het openbare gebied positief bijdragen aan de levendigheid en sfeer.
 • Laad- en losplaatsen in het openbare gebied moeten verzorgd worden vormgegeven en mogen geen negatieve uitstraling hebben.

Ligging

 • Bestaande historische en/of beeldbepalende bebouwing en het dorpse karakter van het gebied moet blijven.
 • Gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de belangrijkste openbare ruimte.
 • Vervangende nieuwbouw sluit aan in maat, schaal, ritme en ontsluiting op bestaande bebouwing in de omgeving.

Massa en vorm

 • Het huidige bebouwingsbeeld is maatgevend, het kleinschalige karakter van de historische bebouwing is uitgangspunt.
 • De bouwmassa voegt zich in maat en ritme naar de omliggende bebouwing.
 • Gevelopbouw harmonieert met het dorpse karakter van het gebied.
 • Gebouwen zijn individueel (pandsgewijs) en afwisselend.
 • De kapvormen en nokrichting zijn afwisselend.
 • Bij verbouwing of renovatie dient de kapvorm en de gevelopbouw gehandhaafd te blijven.
 • Bij nieuwbouw dienen de kapvorm en de gevelopbouw afgestemd te zijn op de omgeving en belendende panden.
 • De gebouwen vormen een duidelijk front naar de straat.
 • Dakkapellen aan voorzijde alleen conform toegepaste typen in het gebied.
 • Detaillering
 • Ontwerpaandacht voor alle details, waarbij detaillering zorgvuldig en gevarieerd is.
 • Gevels zijn bij voorkeur voorzien van een stenen plint en hebben een staand verticale (symmetrische) geleding.
 • Fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen, daklijsten, raamomlijstingen, belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak.
 • Traditioneel Hollandse houten kozijnen en kozijnprofileringen vormen het uitgangspunt.
 • De begane grondlaag van het gebouw is afgestemd op de geleding en stijl van de gevel.
 • Bestaande waardevolle elementen in de gevels handhaven.
 • Dichte gevels op de openbare ruimte zijn niet toegestaan, zijgevels zijn voorzien van een raampartij en/of een entree.
 • (Dak)lijsten en dergelijke zijn ondergeschikte elementen en zijn in maatvoering en architectuur afgestemd op de hoofdmassa.
 • Bij wijziging of renovatie de authentiek karakteristieke detailleringen, ornamenten en gevelversieringen behouden.
 • Materiaal) en kleurgebruik
 • Het materiaalgebruik is traditioneel, kunststof plaatmateriaal is niet toegestaan.
 • Gevels zijn in principe van rode of bruine baksteen en een enkele keer gepleisterd of geschilderd in een lichte tint.
 • Eenheid in materiaal- en kleurgebruik van het ‘vissersdorp’ in Katwijk aan Zee behouden.
 • Hellende daken zijn gedekt met oranje of donkere keramische pannen.
 • Het kleurgebruik is traditioneel en terughoudend, bijvoorbeeld houtwerk in lichte tinten als gebroken wit in combinatie met donkere groentinten.
 • Contrasterend kleur- en materiaalgebruik is niet toegestaan.
 • Het materiaal- en kleurgebruik van aan-, op- en uitbouwen is aangepast aan het hoofdgebouw.

Bijzondere gebouwen met een publieke of maatschappelijke functie

 • Bijzondere gebouwen moeten een meerwaarde hebben voor de beleving van en oriëntatie binnen het totale gebied.
 • Bijzondere gebouwen moeten van de hoogste architectonische en esthetische kwaliteit zijn.
 • Bijzondere gebouwen moeten een voor het gebied bijzondere functie kunnen herbergen.

Aanbevelingen

 • Terrassen, windschermen en erfafscheidingen moeten in stijl passen bij de architectuur van het gebouw.
 • Terrasmeubilair moet een positieve bijdrage leveren aan de sfeer van de openbare ruimte; mooie terrassen maken een mooie openbare ruimte.
 • Uitstalling van winkelwaar aan de openbare straat leidt tot een onoverzichtelijk straatbeeld, terughoudendheid is geboden.
 • Lichtreclames kunnen bijdragen aan de sfeer in het gebied, mits bescheiden van omvang en vormgeving.

Zie voor Monumenten nummer 17 'Objecten'

 • Op markante en strategische punten in het gebied kunnen bijzondere gebouwen komen met een expressieve architectuur.